Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych Instytutu CZMP

ul. Rzgowska 281/289 93-338 Łódź
budynek „A” (Ginekologiczno-Położniczy)
Instytutu „CZMP”, poziom „0″, pokój nr 15

Kierownik - Tomasz Olszówka

Z-ca Kierownika Agnieszka Wronka

Anna Bar

Karolina Kwiatkowska

Agnieszka Sońta

Magdalena Kierzek

Postępowania prowadzone są za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://iczmp.ezamawiajacy.pl.
Dokumentacja postępowań do upływu terminu składania ofert dostępna jest pod linkiem:
https://iczmp.ezamawiajacy.pl/pn/iczmp/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList
Dokumentacja postępowań po upływie terminu składania ofert dostępna jest pod linkiem:
https://iczmp.ezamawiajacy.pl/pn/iczmp/demand/notice/publicpzp/during/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpDuringNoticePublicList
Dokumentacja postępowań zakończonych dostępna jest pod linkiem:
https://iczmp.ezamawiajacy.pl/pn/iczmp/demand/notice/publicpzp/expired/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpExpiredNoticePublicList

W sprawie problemów technicznych dotyczących pracy Platformy Zakupowej należy kontaktować się z serwisem w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 pod numerem telefonu: 22 25 72 223 lub adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl

Od dnia 11.08.2021 r. informacja o aktualnie prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych dostępna jest wyłącznie na Platformie Zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://iczmp.ezamawiajacy.pl

W sprawie problemów technicznych dotyczących pracy Platformy Zakupowej należy kontaktować się z serwisem w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 pod numerem telefonu: 22 25 72 223 lub adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl