Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

STRUKTURA ICZMP

III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

 1. Działalnością Instytutu kieruje Dyrektor przy pomocy:
  • Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
  • Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych
  • Zastępcy Dyrektora ds. Administracji i Rozwoju
  • Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych
  • Naczelnej Pielęgniarki
  • Lekarza Naczelnego ds. Ginekologii i Położnictwa
  • Lekarza Naczelnego ds. Pediatrii
  • Pełnomocników powoływanych do realizacji określonych zadań
  • Kierowników klinik i zakładów
  • Kierowników pozostałych komórek organizacyjnych
 1. Działalność naukowo-badawczą prowadzą kliniki i zakłady Instytutu. Kandydatów
  na stanowiska kierowników klinik i zakładów opiniuje Rada Naukowa.
 2. Pracownicy naukowi podlegają okresowym ocenom dorobku naukowego, dokonywanym przez Radę Naukową – nie rzadziej niż co 3 lata. Rada Naukowa, dokonując oceny, uwzględnia w szczególności liczbę i jakość wdrożeń, publikacji naukowych oraz prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych.
 3. W skład Instytutu wchodzą następujące zakłady lecznicze zajmujące się udzielaniem świadczeń zdrowotnych w ramach systemu ochrony zdrowia:
  1. zakład leczniczy prowadzący działalność leczniczą w zakresie całodobowych i stacjonarnych świadczeń szpitalnych, działający pod nazwą „Szpital
   Ginekologiczno –Położniczy i Pediatryczny Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki”.
  2. zakład leczniczy prowadzący działalność w zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, działający pod nazwą „Przychodnia i Diagnostyka Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki.
 1. W skład Instytutu wchodzi ponadto Sekcja Hoteli i Budynków Mieszkalnych, wyodrębniona pod względem organizacyjnym i finansowym, prowadząca działalność gospodarczą zgodnie
  z odrębnymi przepisami, podległa bezpośrednio Z-cy Dyrektora ds. Finansowych.

Szczegółowa struktura organizacyjna Instytutu jest następująca:

Dział I. Dyrektor

Dyrektorowi Instytutu bezpośrednio podlegają:

 1. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
 2. Zastępca Dyrektora ds. Finansowych
 3. Zastępca Dyrektora ds. Administracji i Rozwoju
 4. Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
 5. Naczelna Pielęgniarka
 6. Dział Kadr i Płac
 7. Sekcja BHP i Ochrony Środowiska
 8. Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych
 9. Dział Sprzedaży Usług Medycznych i Statystyki
 10. Inspektor Ochrony Radiologicznej
 11. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Specjalista ds. Obronności
 12. Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości
 13. Inspektor Ochrony Danych
 14. Rzecznik Prasowy
 15. Kapelan Szpitalny

 Dział II. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa podlegają:

 1. Szpital Ginekologiczno-Położniczy i Pediatryczny ICZMP, w ramach którego znajdują się:
  1. Lekarz Naczelny ds. Ginekologii i Położnictwa, któremu podlegają:
   • Klinika Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi;
   • Klinika Ginekologii Operacyjnej i Ginekologii Onkologicznej
   • Klinika Ginekologii Operacyjnej, Endoskopowej i Ginekologii Onkologicznej
   • Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych
   • Pododdział Endokrynologii dla Dorosłych,
   • Pododdział Endokrynologii Dziecięcej,
   • Klinika Kardiologii i Wad Wrodzonych Dorosłych
    • Pododdział Niewydolności Serca,
    • Pracownia Badań nad Niewydolnością Serca,
   • Klinika Ginekologii, Rozrodczości i Terapii Płodu oraz Diagnostyki i Leczenia Niepłodności
   • Klinika Onkologii;
   • Klinika Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Leczenia Endometriozy;
   • Dział Przyjęć A
    • Sekcja Depozytów Odzieży Chorych.
   • Klinika Położnictwa i Ginekologii
    • Pododdział Noworodków I,
    • Szkoła Rodzenia,
   • Klinika Perinatologii, Położnictwa i Ginekologii
    • Pododdział Noworodków II,
    • Pracownia Prenatalnej Diagnostyki Płodowo- Matczynej,
   • Klinika Neonatologii, Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka
    • Bank Mleka Kobiecego,
     • Centrum Badań nad Mlekiem Kobiecym i jego Preparatami
    • Pracownia Echokardiografii Funkcjonalnej Noworodka.
   • Samodzielna Sekcja Serologii Transfuzjologicznej;
   • Psycholog Kliniczny
   • Blok Operacyjny Ginekologiczno- Położniczy
   • Blok Porodowy
    • sale cięć cesarskich
    • sale porodów naturalnych
  1. Lekarz Naczelny ds. Pediatrii któremu podlegają:
   • Dział Przyjęć B
   • Szpitalny Oddział Ratunkowy z Pediatrycznym Centrum Urazowym i lądowiskiem
   • Klinika Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii
   • Pododdział Gastroenterologii
   • Pracownia Endoskopowi
   • Pracownia Oceny Aktywności Disacharydaz rąbka szczoteczkowego jelita cienkiego
   • Klinika Kardiologii
    • Pracownia Zaburzeń Rytmu i Prób Wysiłkowych
    • Samodzielna Pracownia Hemodynamiki
    • Pracownia Hemodynamiki dla dzieci
    • Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
   • Klinika Kardiochirurgii
   • Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej
    • Pracownia przy Ośrodku Leczenia Wad Rozwojowych Płodu
   • Klinika Neurochirurgii
   • Klinika Ortopedii i Traumatologii z Pododdziałem Chirurgii Ręki dla Dzieci
   • Klinika Otolaryngologii
    • Pracownia Badań Otoneurologicznych
   • Klinika Neurologii Rozwojowej i Epileptologii
   • Klinika Okulistyki
   • Klinika Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt
   • Klinika Pediatrii, Immunologii i Nefrologii
    • Pododdział Nefrologii dla Dzieci
    • Pododdział Dializoterapii
    • Pracownia Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Sercowo Naczyniowych
    • Pododdział Nefrologii
    • Zespół Domowej Dializoterapii Otrzewnowej
   • Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej
    • Pododdział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pediatrycznej B
    • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
    • Pododdział Anestezjologii i Intensywnej Terapii A
   • Blok Operacyjny Pediatrycznych
  2. Apteka Szpitalny
 1. Przychodnia i Diagnostyka ICZMP, w ramach którego znajdują się
  1. Przychodnia
   • Klinika Rehabilitacji
    • Poradnia Rehabilitacji
    • Pracownia Fizjoterapii 2
    • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci
   • Zespół Poradni Specjalistycznych
   • Poradnia Perinatologii i Ginekologii
   • Poradnia Położnicza i Patologii Ciąży
   • Poradnia Ginekologii Onkologicznej i Patologii Szyjki Macicy
   • Poradnia Ginekologiczna i Chorób Menopauzy
   • Poradnia Ginekologii Dziecięcej i Wieku Rozwojowego
   • Poradnia Chirurgii Onkologicznej i Chorób Sutka
   • Poradnia Genetyczna
   • Poradnia Patologii Noworodka
   • Poradnia Przyzakładowa
    • Gabinet Zabiegowy
   • Zakład Medycyny Rodzinnej
    • Gabinet Zabiegowy
    • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej
    • Gabinet Położnej Środowiskowej
    • Punkt szczepień
   • Rejestracja
   • Poradnia Gastroenterologii
   • Poradnia Endokrynologiczna
   • Poradnia Endokrynologiczna dla Dzieci
   • Poradnia Chorób Metabolicznych
   • Poradnia Wrodzonych Wad Metabolicznych u Dzieci.
   • Poradnia Diabetologiczna
   • Poradnia Diabetologiczna dla Dzieci
   • Poradnia Reumatologiczna
   • Poradnia Osteoporozy
   • Poradnia Audiologiczna dla Dzieci
   • Poradnia Kardiochirurgiczna
   • Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci
   • Poradnia Kardiologiczna dla Dorosłych z Wrodzonymi Wadami Serca
   • Pracownia Elektrodiagnostyki
   • Poradnia Psychologiczna
   • Poradnia Urologiczna
   • Poradnia Andrologiczna Z Laboratorium Andrologicznym
   • Poradnia Leczenia Niepłodności
   • Poradnia Ortopedyczna dla Dzieci
   • Poradnia Preluksacyjna
   • Poradnia Okulistyczna dla Dzieci
   • Poradnia Chirurgii Dziecięcej
   • Poradnia Urologii Dziecięcej
   • Poradnia Alergologiczna dla Dzieci
   • Poradnia Pulmonologiczna dla Dzieci
   • Poradnia Immunologiczna
   • Poradnia Otolaryngologiczna dla Dzieci
   • Poradnia Neurochirurgiczna dla Dzieci
   • Poradnia Gastroenterologiczna dla Dzieci
   • Poradnia Nefrologiczna dla Dzieci
   • Poradnia Neurologiczna dla Dzieci
   • Poradnia Ortopedyczna
   • Poradnia Otolaryngologiczna
   • Poradnia Nefrologiczna
   • Poradnia Neurochirurgiczna dla Dorosłych
   • Poradnia Onkologiczna
   • Poradnia Anestezjologiczna
   • Poradnia Chorób Wewnętrznych
   • Regionalne Centrum Chorób Rzadkich
   • Poradnia Leczenia Bólu
   • Poradnia Kontroli Rozruszników i Kardiowerterów
  2. Diagnostyka
   • Zakład Patomorfologii Klinicznej
    • Pracownia Genetyki Nowotworów
   • Centrum Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej i Badań Przesiewowych
    • Pracownia Chemii Klinicznej
    • Pracownia Hematologii z Koagulologią
    • Pracownia Immunologii z Immunochemią
    • Pracownia Mikrobiologii z Parazytologią
    • Pracownia Kontroli Jakości Badań Laboratoryjnych
    • Punkt Pobrań A
    • Punkt Pobrań B
    • Pracownia Naukowa
    • Pracownia Badań Przesiewowych
    • Pracownia Stresu Oksydacyjnego Białek i Lipidów
    • Pracownia Badań Molekularnych nad Zaburzeniami Płodności
    • Pracownia COVID – 19
   • Zakład Kardiologii Prenatalnej
   • Zakład Genetyki
    • Pracownia Cytogenetyki Klasycznej
    • Pracownia Cytogenetyki Molekularnej
    • Pracownia Genetyki Konstytucyjnej Człowieka
    • Pracownia Badań Prenatalnych
    • Punkt Pobrań
   • Zakład Diagnostyki Obrazowej
    • Pracownia Rentgenodiagnostyki „A”
    • Pracownia Rentgenodiagnostyki „B”
    • Pracownia Rezonansu Magnetycznego
    • Pracownia Tomografii Komputerowej
    • Pracownia Ultrasonografii
    • Pracownia Mammografii
    • Pracownia Naukowa Technik Obrazowych
    • Pracownia Radiologii Zabiegowej
    • Pracownia Zaawansowanych Technik Neuroobrazowania
   • Samodzielna Pracownia Zakażeń Szpitalnych
 2. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa podlegają również:
  1. Samodzielna Sekcja Higieny Szpitalnej
  2. Samodzielna Sekcja Pracowników Socjalnych
  3. Sekcja Zarządzania Sprzętem Medycznym

Dział  III. Stanowiska i komórki organizacyjne podległe Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych

 1. Dział Współpracy Naukowej i Badawczej
 2. Sekretarz Naukowy
 3. Dział Informacji Naukowej

Dział IV. Stanowiska i komórki organizacyjne podległe Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych

 1. Główny Księgowy
 2. Z-ca Głównego Księgowego
 3. Sekcja Środków Trwałych i Inwentaryzacji
 4. Sekcja Ekonomiczno – Finansowa
 5. Sekcja Rozliczania Kosztów i Analiz
 6. Dział Zaopatrzenia
 7. Sekcja Hoteli i Budynków Mieszkalnych
 8. Dział Kontrolingu i Oceny Celowości Inwestycji

Dział V. Stanowiska i komórki organizacyjne podległe Zastępcy Dyrektora ds. Administracji i Rozwoju

 1. Sekcja ds. Programów Infrastrukturalnych
 2. Dział Zarządzania Infrastrukturą
  • Sekcja Czystości i Transportu Wewnętrznego,
  • Sekcja Eksploatacji Technicznej
  • Sekcja Informatyki
  • Sekcja Dozorowania Obiektów

Dział VI. Stanowiska i komórki organizacyjne podległe Naczelnej Pielęgniarce

 1. Personel w klinikach, oddziale – zatrudniony na stanowiskach: pielęgniarek oddziałowych, położnych oddziałowych, pielęgniarek, położnych, sanitariuszy szpitalnych, salowych, rejestratorek medycznych, magazynierek, gipsiarzy;
 2. Pielęgniarki koordynujące w Przychodni i Zakładzie Diagnostyki Obrazowej ICZMP, podległy personel w poradniach, zakładach – zatrudniony na stanowiskach: pielęgniarek, położnych, salowych;
 3. Dział Centralnej Sterylizatorni
 4. Sekcja Dietetyki
 5. Personel działalności podstawowej
 6. Magazyn bielizny szpitalnej
  1.