Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous
Next

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Dla Sponsora

Warunkiem prowadzenia badań klinicznych w Instytucie jest zawarcie trójstronnej umowy współpracy pomiędzy podmiotem występującym o przeprowadzenie badania (sponsor/prawny przedstawiciel sponsora lub organizacja CRO), Instytutem a Badaczem.

Badanie kliniczne można rozpocząć po podpisaniu umowy współpracy, uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Bioetycznej oraz zgody Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na prowadzenie badania.

W celu sprawnego zawarcia umowy trójstronnej na badanie kliniczne, należy postępować wg poniższego schematu:

1. Sponsor zgłasza chęć przeprowadzenia badania klinicznego w ICZMP do Onkologicznego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych, które zajmuje się administracyjną obsługą procesu realizacji badań klinicznych.

2. Sponsor składa wniosek o wstępną zgodę na przeprowadzenie badania klinicznego wraz z załącznikami, m.in. zgodę komisji bioetycznej, streszczenie badania klinicznego w języku polskim i angielskim, protokół, budżet badania, polisę ubezpieczeniową, kryteria włączenia i wyłączenia pacjentów do badania.

3. Zaakceptowany od strony formalno – prawnej i finansowej projekt umowy trójstronnej, podpisany przez Dyrekcję ICZMP i Strony jest podstawą do rozpoczęcia prowadzenia badań klinicznych na terenie ICZMP