Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Rada Naukowa

Instytut CZMP od 29 marca 1999 r. jest uprawniony do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie medycyna (obecnie w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne). Od 27 maja 2002 r. jest również uprawniony do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie medycyna (obecnie w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne).

W okresie 2017-2021 Rada Naukowa ICZMP nadała 54 stopnie doktora nauk medycznych, 27 stopni doktora habilitowanego, oraz przeprowadziła 10 postępowań o nadanie tytułu profesora.

Skład Rady Naukowej, kadencja 2021-2025

VIII kadencja Rady Naukowej na lata 2021-2025

Obsługę administracyjną prowadzi:

Agnieszka Kania

Przewodniczący Rady Naukowej:

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewiński

Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej:

Prof. dr hab. n. med. Marcin Tkaczyk

Prof. dr hab. n. med. Marek Zadrożny

Sekretarz Rady Naukowej:​

Dr hab. n. med. Agata Bielecka-Dąbrowa, prof. instytutu

Przewodniczący Komisji ds. Stopni Naukowych:

Prof. dr hab. n. med. Marcin Tkaczyk

Zastępca Przewodniczącego Komisji ds. Stopni Naukowych:

Dr hab. n. med. prof. instytutu Ewa Kalinka

Przewodniczący Komisji ds. oceny pracowników naukowych:

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zakrzewski

Z-ca Przewodniczącego Komisji ds. oceny pracowników naukowych:

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Moszura