Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Poprzedni
Następny

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE

Zajmują się nadzorowaniem, koordynacją i wsparciem komórek organizacyjnych  Instytutu „CZMP” w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych programów pomocowych.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Budynek Ginekologiczno-Położniczy"A" piętro I

dr inż. Emilia Jach-Szakiel - p.o. Kierownika

 • Monitorowanie dostępnych źródeł zewnętrznych finansowania projektów dla Instytutu „CZMP”.
 • Udostępnianie informacji pozostałym komórkom organizacyjnym Instytutu „CZMP” o dostępnych źródłach finansowych projektów.
 • Konsultowanie pomysłów na projekty.
 • Obsługa administracyjna procesu wnioskowania o środki na realizację projektów
  oraz podpisywania umów dofinansowania.
 • Wsparcie administracyjne w realizacji projektów, w tym obsługa administracyjna projektów oraz rozliczeń projektów.
 • Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji związanej z projektami.

mgr Kinga Filip - Specjalista

 • Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych realizowanych przedsięwzięć
 • Opracowywanie dokumentacji projektowej
 • Monitorowanie postępów oraz zaawansowania finansowego projektów
 • Prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej projektów
 • Współpraca przy przeprowadzaniu postępowań z zakresu zamówień publicznych
 • Kontakt z Instytucjami Pośredniczącymi/ Zarządzającymi
 • Współpraca z Wykonawcami robót
 • Udział w kontrolach projektów
 • Archiwizacja dokumentacji projektowej

mgr Gabriela Oswald - Specjalista

 • Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych realizowanych przedsięwzięć
 • Opracowywanie dokumentacji projektowej
 • Monitorowanie postępów oraz zaawansowania finansowego projektów
 • Prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej projektów
 • Współpraca przy przeprowadzaniu postępowań z zakresu zamówień publicznych
 • Kontakt z Instytucjami Pośredniczącymi/ Zarządzającymi
 • Współpraca z Wykonawcami robót
 • Udział w kontrolach projektów
 • Archiwizacja dokumentacji projektowej

mgr inż. Michał Artowicz - inspektor ds. ogólnobudowlanych

 • Sprawowanie nadzoru nad  przydzielonymi zadaniami inwestycyjnymi w zakresie planowania i sprawozdawczości w celu zapewnienia prawidłowej ich realizacji.
 • Sprawowanie nadzoru nad stanem technicznym obiektów zrealizowanych w ramach projektów  w celu zapewnienia prawidłowego ich funkcjonowania, przeprowadzanie kontroli okresowych.
 • Przygotowywanie i współdziałanie w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie powierzonych zadań inwestycyjnych
 • Prowadzenie korespondencji z wykonawcami, dostawcami i usługodawcami

mgr inż. Artur Kołodziejski - inspektor ds. sanitarnych

 • Sprawowanie nadzoru nad  przydzielonymi zadaniami inwestycyjnymi w zakresie planowania i sprawozdawczości w celu zapewnienia prawidłowej ich realizacji.
 • Sprawowanie nadzoru nad stanem technicznym obiektów zrealizowanych w ramach projektów  w celu zapewnienia prawidłowego ich funkcjonowania, przeprowadzanie kontroli okresowych.
 • Przygotowywanie i współdziałanie w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie powierzonych zadań inwestycyjnych
 • Prowadzenie korespondencji z wykonawcami, dostawcami i usługodawcami

mgr Anna Wojniak - Specjalista

 • Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych realizowanych przedsięwzięć
 • Opracowywanie dokumentacji projektowej
 • Monitorowanie postępów oraz zaawansowania finansowego projektów
 • Prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej projektów
 • Współpraca przy przeprowadzaniu postępowań z zakresu zamówień publicznych
 • Kontakt z Instytucjami Pośredniczącymi/ Zarządzającymi
 • Współpraca z Wykonawcami robót
 • Udział w kontrolach projektów
 • Archiwizacja dokumentacji projektowej
pl Polish
X