Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień!

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous
Next

Zarezerwuj wizytę z domu.

PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE

Zajmują się nadzorowaniem, koordynacją i wsparciem komórek organizacyjnych  Instytutu „CZMP” w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych programów pomocowych.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Budynek Ginekologiczno-Położniczy"A" piętro I

dr inż. Emilia Jach-Szakiel - p.o. Kierownika

 • Monitorowanie dostępnych źródeł zewnętrznych finansowania projektów dla Instytutu „CZMP”.
 • Udostępnianie informacji pozostałym komórkom organizacyjnym Instytutu „CZMP” o dostępnych źródłach finansowych projektów.
 • Konsultowanie pomysłów na projekty.
 • Obsługa administracyjna procesu wnioskowania o środki na realizację projektów
  oraz podpisywania umów dofinansowania.
 • Wsparcie administracyjne w realizacji projektów, w tym obsługa administracyjna projektów oraz rozliczeń projektów.
 • Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji związanej z projektami.

mgr Kinga Filip - Specjalista

 • Realizacja zapisów zawartych z Instytucją Zarządzającą umów o dofinansowania projektów.
 • Wdrażanie wewnętrznych procedur związanych z prawidłową realizacją projektów i nadzór nad ich realizacją.
 • Prowadzenie korespondencji w sprawie projektów.
 • Archiwizowanie dokumentów związanych z realizacją projektów.
 • Nadzór nad terminowością przeprowadzania postępowań przetargowych i zapytań ofertowych związanych z realizacją projektów.
 • Opisywanie faktur będących wynikiem udzielonych zamówień związanych
  z realizacją projektów.
 • Bieżąca kontrola kwalifikowalności wydatków.
 • Koordynacja realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego.

mgr Gabriela Oswald - Specjalista

 • Realizacja zapisów zawartych z Instytucją Zarządzającą umów o dofinansowania projektów.
 • Wdrażanie wewnętrznych procedur związanych z prawidłową realizacją projektów i nadzór nad ich realizacją.
 • Prowadzenie korespondencji w sprawie projektów.
 • Archiwizowanie dokumentów związanych z realizacją projektów.
 • Nadzór nad terminowością przeprowadzania postępowań przetargowych i zapytań ofertowych związanych z realizacją projektów.
 • Opisywanie faktur będących wynikiem udzielonych zamówień związanych
  z realizacją projektów.
 • Bieżąca kontrola kwalifikowalności wydatków.
 • Koordynacja realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego.

mgr inż. Michał Artowicz - inspektor ds. ogólnobudowlanych

 • Sprawowanie nadzoru nad  przydzielonymi zadaniami inwestycyjnymi w zakresie planowania i sprawozdawczości w celu zapewnienia prawidłowej ich realizacji.
 • Sprawowanie nadzoru nad stanem technicznym obiektów zrealizowanych w ramach projektów  w celu zapewnienia prawidłowego ich funkcjonowania, przeprowadzanie kontroli okresowych.
 • Przygotowywanie i współdziałanie w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie powierzonych zadań inwestycyjnych
 • Prowadzenie korespondencji z wykonawcami, dostawcami i usługodawcami

mgr inż. Artur Kołodziejski - inspektor ds. sanitarnych

 • Sprawowanie nadzoru nad  przydzielonymi zadaniami inwestycyjnymi w zakresie planowania i sprawozdawczości w celu zapewnienia prawidłowej ich realizacji.
 • Sprawowanie nadzoru nad stanem technicznym obiektów zrealizowanych w ramach projektów  w celu zapewnienia prawidłowego ich funkcjonowania, przeprowadzanie kontroli okresowych.
 • Przygotowywanie i współdziałanie w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie powierzonych zadań inwestycyjnych
 • Prowadzenie korespondencji z wykonawcami, dostawcami i usługodawcami

mgr Anna Wojniak - Specjalista

 • Realizacja zapisów zawartych z Instytucją Zarządzającą umów o dofinansowania projektów.
 • Wdrażanie wewnętrznych procedur związanych z prawidłową realizacją projektów i nadzór nad ich realizacją.
 • Prowadzenie korespondencji w sprawie projektów.
 • Archiwizowanie dokumentów związanych z realizacją projektów.
 • Nadzór nad terminowością przeprowadzania postępowań przetargowych i zapytań ofertowych związanych z realizacją projektów.
 • Opisywanie faktur będących wynikiem udzielonych zamówień związanych
  z realizacją projektów.
 • Bieżąca kontrola kwalifikowalności wydatków.
 • Koordynacja realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego.