Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Programy Infrastrukturalne:

Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych Nadzorowanych przez Ministra Zdrowia

Tytuł Projektu„Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych Nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”
Numer umowy o dofinansowaniePOPC.02.01.00-00-0092/18-00
Źródło finansowaniaEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny/Działanie/PoddziałanieProgram Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020
Działanie nr 2.1„Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”
Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”
Termin realizacji03.12.2018 – 30.09.2022
Całkowita wartość Projektu177 933 158,90 PLN (w tym budżet partnera – Instytut „CZMP” – 5 029 932,72 PLN)
Cel projektuCelem projektu jest wdrożenie rozwiązań informatycznych zakładających poprawę dostępności, jakości i efektywności realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz wzmocnienie potencjału organizacyjnego podmiotów leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, a także umożliwienie integracji z innymi systemami IT.
Planowane efektyPoprawa dostępności do danych medycznych oraz dostosowanie działalności podmiotów medycznych do przepisów prawa poprzez rozbudowę systemów elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM).
Wzrost efektywności przebiegu procesów leczniczych poprzez wdrożenie e-usług dla pacjentów podmiotów leczniczych podległych i nadzorowanych przez Ministra Zdrowia.
Dostęp do usług publicznych on-line.
Dodatkowe informacjeInformacje o zasadach przetwarzania danych osobowych
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej jako Instytucja Zarządzająca POPC 2014-2020, pełni rolę administratora danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją POPC 2014-2020.
Beneficjent projektu – Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zgodnie z umową o dofinansowanie jest zobowiązany spełniać obowiązek informacyjny wynikający z RODO w imieniu IZ. Szczegółowe informacje zawarte są w zasadach przetwarzania danych osobowych w POPC 2014-2020.