Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Dział Współpracy Naukowej i Badawczej

Kierownik

dr Agnieszka Zalewska

Lokalizacja:

Budynek Ginekologiczno-Położniczy "A" piętro I

Zespół ds. projektów

 • Monitoring dostępnych środków z funduszy strukturalnych oraz analiza rynku w zakresie możliwości pozyskania środków z UE w ramach Funduszy Strukturalnych, Funduszy regionalnych, programów ministerialnych, specjalnych, oraz innych środków pozabudżetowych
 • Przygotowywanie projektów
 • Realizacja projektów
 • Monitoring i rozliczanie projektów

Dane kontaktowe

dr Agnieszka Zalewska

mgr Ilona Lipka-Matusiak

Zespół ds. działalności statutowej i projektów z zakresu nauk podstawowych

 • Obsługa administracyjna projektów badawczych wyłonionych do finansowania w drodze konkursów wewnętrznych
 • Wsparcie w przygotowaniu wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach krajowych (m.in. do Narodowego Centrum Nauki) i międzynarodowych
 • Wprowadzanie danych do Systemu POL-on (Moduł Projekty krajowe i międzynarodowe obejmujący badania naukowe i prace rozwojowe), w tym przygotowanie danych do ewaluacji jakości działalności naukowej
 • Budżetowanie i ewidencja kosztów (Narodowe Centrum Nauki, dotacja/subwencja na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego: granty wewnętrzne, działalność statutowa Klinik i Zakładów)

Dane kontaktowe

mgr Julia Sauter

Anna Rogalska-Grzybowska

Zespół ds. badań klinicznych

 • Badania kliniczne: negocjacje umów trójstronnych, tworzenie budżetu, obsługa administracyjna, współpraca z Badaczami, Sponsorami, Firmami CRO oraz Działami Instytutu w ramach rozliczania prowadzonych badań klinicznych
 • POLPEDNET Polska Sieć Badań Klinicznych w Pediatrii – obsługa administracyjna
 • Przygotowanie i realizacja projektów realizowanych w ramach ABM

Dane kontaktowe

mgr Joanna Rogiewicz

mgr Katarzyna Kozłowska