Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

OnkoCWBK

Utworzenie Onkologicznego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych przy Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi wpłynąć ma na usprawnienie procesów organizacji i realizacji komercyjnych oraz niekomercyjnych badań klinicznych, prowadząc do zwiększenia liczby prowadzonych badań w celu poprawy zdrowia obywateli oraz wygenerowania wzrostu przychodów z tytułu realizacji badań. CWBK zostało z dniem 1 kwietnia 2022 roku powołane w strukturze organizacyjnej ICZMP jako odrębna, samodzielna jednostka posiadająca dostosowaną do swoich potrzeb strukturę organizacyjną.

ICZMP stał się jednym z 7 nowoutworzonych ośrodków należących do Polskiej Sieci Badań Klinicznych, której celem jest zapewnienie jednolitego standardu realizacji badań, wysokiej jakość obsługi pacjentów oraz zwiększenia liczby komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych.

Stworzenie OnkoCWBK, przyczyni się nie tylko do poprawy skuteczności leczenia pacjentów z chorobami onkologicznymi i ich dostępu do innowacyjnych terapii, ale zwiększy również udział polskich naukowców w rozwoju nauk medycznych oraz pozwoli zaspokoić potrzeby zdrowotne społeczeństwa i zlikwidować bariery obecnie występujące w systemie opieki onkologicznej.

Utworzenie OnkoCWBK pozwoli na:

  • stworzenie uporządkowanej i efektywnej struktury organizacyjnej ośrodków onkologicznych;
  • zwiększenie dostępności badań klinicznych w dziedzinie onkologii poprzez zwiększenie liczby realizowanych badań klinicznych;
  • ustandaryzowanie procesów operacyjnych związanych z prowadzeniem badań klinicznych;
  • wprowadzenia systemów jakościowych i innych systemów wspierających;
  • zapewnienie odpowiedniej infrastruktury;
  • prowadzenie skutecznych działań promocyjnych, w celu dotarcia do jak największej grupy potencjalnych uczestników oraz zwiększania świadomości pacjentów o znaczeniu badań klinicznych w leczeniu chorób nowotworowych.

Onkologiczne Centrum Wsparcia Badań Klinicznych

Umowa nr: 2021/ABM/06/00007 z dn. 07.03.2021

Okres realizacji: 21 marca 2022 roku – 20 marca 2027 roku

Wartość dofinasowania: 7 499 992,50 PLN

Otrzymane dofinansowanie przewidziane jest na zbudowanie zespołu, doposażenie jednostki i zakup oprogramowania wspierającego obsługę badań klinicznych w ICZMP. Projekt finansowany ze środków budżetu Państwa od Agencji Badań Medycznych, w ramach konkursu Tworzenie i rozwój Centrów Wsparcia Badań Klinicznych ABM/2021/6.