Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous
Next

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Onkologiczne Centrum Wsparcia Badań Klinicznych

Kierownik CWBK

mgr., MBA, r.pr. Magdalena Ewa Filipkiewicz

Lokalizacja:

Budynek Ginekologiczno-Położniczy "A" piętro I

Dane kontaktowe

lic. Adrian Szcześniak

Dane kontaktowe

lic. Marta Plucińska

Zespół ds. badań klinicznych

Celem projektu jest utworzenie Onkologicznego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych przy Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi. Powstałe Centrum wpłynąć ma na usprawnienie procesów organizacji i realizacji komercyjnych oraz niekomercyjnych badań klinicznych, prowadząc do zwiększenia liczby prowadzonych badań w celu poprawy zdrowia obywateli oraz wygenerowania wzrostu przychodów z tytułu realizacji badań. CWBK zostało z dniem 1 kwietnia 2022 roku powołane w strukturze organizacyjnej ICZMP jako odrębna, samodzielna jednostka posiadająca dostosowaną do swoich potrzeb strukturę organizacyjną.
ICZMP stał się jednym z 7 nowoutworzonych ośrodków należących do Polskiej Sieci Badań Klinicznych, której celem jest zapewnienie jednolitego standardu realizacji badań, wysokiej jakość obsługi pacjentów oraz zwiększenia liczby komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych.

Onkologiczne Centrum Wsparcia Badań Klinicznych
Umowa nr: 2021/ABM/06/00007 z dn. 07.03.2021

Okres realizacji: 21 marca 2022 roku – 20 marca 2027 roku

Wartość dofinasowania: 7 499 992,50 PLN
Otrzymane dofinansowanie przewidziane jest na zbudowanie zespołu, doposażenie jednostki i zakup oprogramowania wspierającego obsługę badań klinicznych w ICZMP.
Projekt finansowany ze środków budżetu Państwa od Agencji Badan Medycznych, w ramach konkursu Tworzenie i rozwój Centrów Wsparcia Badan Klinicznych ABM/2021/6.