Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Onkologiczne Centrum Wsparcia Badań Klinicznych

Kierownik CWBK

Lokalizacja:

Budynek Ginekologiczno-Położniczy "A" piętro I

p.o. Kierownika
Dane kontaktowe

inż. Magdalena Ziółkowska

Koordynator badań klinicznych
Dane kontaktowe

mgr Sławomir Zalasa

Specjalista ds. finansowania badań klinicznych
Dane kontaktowe

mgr Karolina Pyć

Zespół ds. badań klinicznych

Celem projektu jest utworzenie Onkologicznego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych przy Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi. Powstałe Centrum wpłynąć ma na usprawnienie procesów organizacji i realizacji komercyjnych oraz niekomercyjnych badań klinicznych, prowadząc do zwiększenia liczby prowadzonych badań w celu poprawy zdrowia obywateli oraz wygenerowania wzrostu przychodów z tytułu realizacji badań. CWBK zostało z dniem 1 kwietnia 2022 roku powołane w strukturze organizacyjnej ICZMP jako odrębna, samodzielna jednostka posiadająca dostosowaną do swoich potrzeb strukturę organizacyjną.
ICZMP stał się jednym z 7 nowoutworzonych ośrodków należących do Polskiej Sieci Badań Klinicznych, której celem jest zapewnienie jednolitego standardu realizacji badań, wysokiej jakość obsługi pacjentów oraz zwiększenia liczby komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych.

Onkologiczne Centrum Wsparcia Badań Klinicznych
Umowa nr: 2021/ABM/06/00007 z dn. 07.03.2021

Okres realizacji: 21 marca 2022 roku – 20 marca 2027 roku

Wartość dofinasowania: 7 499 992,50 PLN
Otrzymane dofinansowanie przewidziane jest na zbudowanie zespołu, doposażenie jednostki i zakup oprogramowania wspierającego obsługę badań klinicznych w ICZMP.
Projekt finansowany ze środków budżetu Państwa od Agencji Badan Medycznych, w ramach konkursu Tworzenie i rozwój Centrów Wsparcia Badan Klinicznych ABM/2021/6.