Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

W Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki można robić specjalizacje z kilkudziesięciu dziedzin medycyny. Bo wbrew pozorom Matka Polka to nie tylko ginekologia i pediatria. W Klinikach Instytutu można zdobywać szlify m.in. z kardiologii, chorób wewnętrznych, genetyki, nefrologii, okulistyki czy chirurgii onkologicznej. Mamy ponad 100  wolnych miejsc specjalizacyjnych.

Dlatego zapraszamy młodych lekarzy i studentów ostatnich lat medyny na Dzień Kariery. Przedstawimy wybrane Kliniki, w których można robić specjalizację, również w trybie rezydenckim. Będzie możliwość rozmowy z szefami wybranych klinik (Klinika Pediatrii, Immunologii i Nefrologii; Klinika Perinatologii, Położnictwa i Ginekologii; Klinika Onkologii), którzy opowiedzą o możliwościach rozwoju i warunkach pracy.

Z uwagi na sytuacje epidemiologiczną spotkanie organizujemy on-line na platformie zoom. Oto dane dla zainteresowanych udziałem w Dniu Kariery.

Zoom Meeting

Meeting ID: 982 7342 4583

Passcode: 117717

Aktualności Akredytacja

Uwaga!!!

Uprzejmie informujemy, na podstawie Ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2021.2232) uchwalone zostały poprawki do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty znoszące obowiązek przedłużenia akredytacji jednostkom, których akredytacja wygasa w dacie od kwietnia 2022 r.

W myśl uchwalonych przepisów:

  1.  Do jednostek organizacyjnych wpisanych na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego według programów specjalizacji obowiązujących na dzień wejścia w życie niniejszej ustawy nie stosuje się przepisów art. 19f ust. 7 i 7a ustawy zmienianej w art. 1, a jednostki te uzyskują akredytację bezterminowo w zakresie prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego na podstawie tych programów specjalizacji.
  2. W przypadku publikacji nowego programu specjalizacji jednostki organizacyjne wpisane na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego na dzień wejścia w życie niniejszej ustawy, w których będzie realizowane szkolenie specjalizacyjne według tego programu, mają obowiązek weryfikacji akredytacji w zakresie prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego na podstawie nowego programu w okresie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia tego programu, pod rygorem braku możliwości realizacji szkolenia specjalizacyjnego w zakresie tego programu po upływie tego okresu.
  3. W przypadku publikacji po dniu 1 stycznia 2022 r. nowego programu specjalizacji nie jest możliwe uzyskanie akredytacji na realizację szkolenia specjalizacyjnego na podstawie programu specjalizacji obowiązującego przed dniem publikacji nowego programu specjalizacji.

Jednostki organizacyjne wpisane na listę jednostek akredytowanych na podstawie obecnie obowiązujących programów specjalizacji, które szkolą lekarzy, zachowają akredytację do momentu zakończenia tego szkolenia, bez podejmowania jakichkolwiek dodatkowych czynności, czy wniosków.

Obowiązek uzyskania nowej akredytacji będzie dotyczył wyłącznie jednostek zamierzających prowadzić szkolenie specjalizacyjne lekarzy na podstawie nowych programów specjalizacji.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy, informację przekazaną z Centrum e-Zdrowia za pomocą SMK o konieczności przedłużenia akredytacji, uznać za nieaktualną.

Uprzejmie informujemy, że komunikat dotyczy wszystkich akredytacji udzielonych na obecny system kształcenia (system modułowy).

W związku z powyższym dotyczy zarówno akredytacji udzielonych na specjalizacje, jak i na staże kierunkowe.

Komunikat Ministerstwa Zdrowia dotyczący odbywania szkolenia specjalizacyjnego na oddziale czasowo przekształconym w oddział zakaźny.

Informacja dotycząca polityki ochrony danych osobowych w „ICZMP”

Polityka ochrony danych osobowych ICZMP

Staże Podyplomowe

Staże Podyplomowe Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”, jako jednostka wieloprofilowa zapewnia lekarzom stażystom realizację programu stażu podyplomowego w dziedzinach: – Choroby wewnętrzne, – Pediatria,  –

Czytaj więcej ...

Specjalizacje

Instytut posiada akredytację w zakresie szkoleń specjalizacyjnych oraz staży kierunkowych do specjalizacji w 35 dziedzinach medycznych. Wykaz miejsc akredytacyjnych: Załączniki # Plik Data Publikacji Typ

Czytaj więcej ...

Praktyki

Praktyki Regulaminrealizacji studenckich praktyk zawodowychw Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” § 1. 1. Studencka praktyka zawodowa, zwana dalej praktyką, jest realizowana na podstawie Porozumienia w

Czytaj więcej ...