Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ

Wspiera działalność naukową przez zapewnienie szeroko pojętego dostępu do źródeł wiedzy medycznej. Gromadzi, udostępnia, upowszechnia i promuje dorobek naukowy pracowników Instytutu. Współpracuje w zakresie informacji naukowej ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Instytutu. Realizuje zadania statutowe związane z awansami naukowymi oraz wspiera działalność Rady Naukowej ICZMP.
W ramach zadań DIN funkcjonuje Biblioteka Naukowa, w której znajdują się zbiory odzwierciedlające główne kierunki działania Instytutu.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Budynek Ginekologiczno-Położniczy"A" piętro II

mgr Małgorzata Arent  - Kierownik

 • Administrator – Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK)
 • Wprowadzanie realizacji staży kierunkowych do SMK
 • Rejestr zgłoszeń na staże kierunkowe do specjalizacji
 • Specjalizacje, rezydentury, umowy, porozumienia
 • Wnioski o udzielenie akredytacji CMKP dla komórek organizacyjnych ICZMP
 • Porozumienia między instytucjami prowadzącymi specjalizacje
 • Opiniowanie produktów

mgr Renata Fróg

 • Administrator systemu POL-on
 • Staże podyplomowe
 • Praktyki studenckie wakacyjne, śródroczne – umowy, rozliczenia
 • Cykliczne spotkania rezydentów
 • Harmonogram oraz wynajem sal dydaktycznych oraz auli
 • Konferencje – rejestr
 • KRS – aktualizacje
 • Rejestr umów ICZMP
 • Darowizny
 • Nadzór nad umowami i opłatami za wynajem sal dydaktycznych

mgr Agnieszka Kania

 • Pełna obsługa oraz realizacja zadań Rady Naukowej ICZMP
 • Prowadzenie postępowań awansowych – Doktoraty i habilitacje – Uchwały RN oraz decyzje administracyjne
 • Komisja ds. stopni naukowych
 • POL-on – bieżące sprawozdania z realizacji postępowań awansowych w ICZMP

Ewa Stawiak vel Konieczna

 • EXPERTUS – tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy i repozytorium (papierowego i cyfrowego) dorobku naukowego pracowników ICZMP (publikacje naukowe + pozostała działalność naukowa)
 • Analizy bibliometryczne dorobku naukowego pracowników Instytutu oraz osób finalizujących w ICZMP stopnie naukowe, grantów, konkursów,
 • Wirtualna Biblioteka Nauki
 • Polska Bibliografia Naukowa / Parametryzacja
 • POL-on – Biblioteka Naukowa
 • Ankiety dorobku pozapublikacyjnego
 • Raporty ewaluacyjne i rankingi dorobku naukowego
 • Obsługa Biblioteki Naukowej
 • Ewidencjonowanie, opracowanie i udostępnianie zbiorów
 • Wypożyczenia międzybiblioteczne
 • Przedmiotowe zestawienia bibliograficzne

mgr Małgorzata Mitoraj

 • POL-on – koordynator lokalny
 • Ewaluacja jakości działalności naukowej
 • Plany naukowo-badawcze
 • Raporty z działalności naukowej
 • Premia Dyrektora ICZMP za wybitne osiągnięcia naukowe
 • Wnioski o zgodę na przeprowadzenie  badań ankietowych i udostępnianie dokumentacji medycznej w celach naukowych
 • Finansowanie publikacji naukowych
 • Program bezpłatnego publikowania w otwartym dostępie wydawnictw Elsevier i Springer
 • Platforma ClinicalTrialsGov
 •  

lic. Joanna Staszewska 

 • Zarządzenia, pisma okólne, polecenia służbowe
 • BIP
 • Pomoc biblioteczna