Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Klinika Rehabilitacji

KLINIKA REHABILITACJI prowadzi działalność leczniczą w ramach Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci. Przyjmujemy pacjentów w wieku do 18 roku życia. Dzieci w Klinice mają możliwość korzystania z kompleksowej rehabilitacji metodami neurofizjologicznymi wspomaganymi fizykoterapią, hydroterapią, neurologopedią, konsultacjami z psychologiem oraz terapią zajęciową.

dr n. med. Marcin Machnia - Klinika Rehabilitacji

dr n. med. Marcin Machnia

Kierownik Kliniki

Dane kontaktowe

Sekretariat Kliniki:

Lokalizacja:

Budynek Pediatryczny "B" piętro 0

Dojazd od ul. Kolumny

Praca całego zespołu rehabilitacyjnego dąży do tego aby nasi pacjenci dochodzili do pełni zdrowia, nie tylko w zakresie sprawności ruchowej, ale również funkcji psychospołecznej.

Kogo leczymy?

Do Kliniki przyjmowane są w szczególności dzieci:

 • z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego;
 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie);
 • z chorobami metabolicznymi układu nerwowego;
 • z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej);
 • z zespołami aberracji chromosomów (w tym z zespołem Downa);
 • z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (w tym dziecięce porażenie mózgowe);
 • miopatie, zaniki nerwowo – mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN;
 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów.

Skierowanie do Ośrodka Dziennego Dla Dzieci wystawiają lekarze ubezpieczenia zdrowotnego następujących poradni specjalistycznych oraz lekarze specjalności:

 • neonatologicznej
 • rehabilitacyjnej
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 • neurologicznej,
 • reumatologicznej
 • chirurgii dziecięcej
 • endokrynologii dziecięcej
 • diabetologii dziecięcej
 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Przyjęcie do Kliniki

Po przedstawieniu ważnego e-skierowania (Skierowanie do Szpitala, Oddział/Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci -2301) ustalana jest w Sekretariacie Kliniki (tel. 42 271 15 01) data konsultacji lekarskiej kwalifikującej do przyjęcia do Kliniki

Na wizytę lekarską należy zabrać posiadane wyniki badań i dokumenty medyczne dziecka (książeczka zdrowia dziecka, karty informacyjne z pobytów w szpitalu, opisy konsultacji, wyniki badań etc.) oraz dla dzieci chodzących i ich opiekunów obuwie na zmianę

Lekarz po zakwalifikowaniu dziecka do rehabilitacji w ramach Oddziału Dziennego określa rodzaj zabiegów, ich liczbę oraz częstotliwość 

Następnie terapeuta, który otrzyma zlecenie wykonania zabiegów kontaktuje się z opiekunem dziecka i ustala termin pierwszych zajęć

Po zapoznaniu się z problemami pacjenta, reakcji na zastosowane zabiegi oraz ich analizie przez cały zespół, możliwe są zmiany w częstotliwości i rodzaju zabiegów w zależności od potrzeb dziecka i postępów w jego terapii.

Jakie zabiegi prowadzimy w Klinice?

 • indywidualna terapia metodami neurofizjologicznymi (in. NDT Bobath, ter, Vojty, PNF) ;
 • ćwiczenia chodu z wykorzystaniem LokoHelp lub bieżni wodnej
 • ćwiczenia w wodzie (koncepcja Halliwick, PNF, Bad Ragaz Ring Method)
 • hydroterapia (kąpiel wirowa kończyn dolnych, górnych lub całego ciała)
 • fizykoterapia (elektroterapia, laseroterapia, magnetoterapia i in.)
 • zajęcia neurologopedyczne i psychologiczne
 • nauka oraz doskonalenie czynności życia codziennego w ramach terapii zajęciowej

Czas trwania rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w Ośrodku dziennym wynosi do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. Pacjenci mogą korzystać ze świadczeń w ośrodku 1, 2 lub 3 razy w tygodniu. O częstotliwości i rodzaju zaleconych pacjentowi zabiegów decyduje lekarz.

W celu uzyskania pozytywnych efektów terapii Klinika ściśle współpracuje z rodzicami lub opiekunami dziecka. Współpraca polega na uczestnictwie rodziców/opiekunów (w miarę możliwości) podczas pracy terapeuty z dzieckiem, poradnictwie oraz instruktażu ćwiczeń, które należy wykonywać w domu.

Bardzo ważnym elementem powodzenia terapii oraz prawidłowego rozwoju dziecka, często niedocenianym i lekceważonym przez rodziców/opiekunów dzieci jest odpowiednia zgodna z fizjologicznymi wzorcami codzienna pielęgnacja dziecka (podnoszenie, noszenie, układanie dziecka podczas karmienia etc.) oraz regularne wykonywanie ćwiczeń w domu wg zaleceń terapeuty.