Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Poprzedni
Następny

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Dokumentacja medyczna. Zasady udostępniania

4ij

Potrzebujesz wynik badań, który wykonaliśmy kilka lat temu? Lekarz specjalista poprosił Cię o historię leczenia w jednaj z naszych Klinik. Zobacz, jak zdobyć te dokumenty? 

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna udostępniana jest w sposób i na zasadach określonych w Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy dokumentacja medyczna jest udostępniana:

  • do wglądu w siedzibie Instytutu, w obecności pracownika archiwum lub lekarza prowadzącego albo innego upoważnionego pracownika szpitala, z zapewnieniem możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
  • poprzez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku,
  • poprzez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
  • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
  • na informatycznym nośniku danych,
    Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

Aby uzyskać wyciąg, odpis lub kserokopię dokumentacji medycznej należy złożyć „Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej”. Wniosek można pobrać i po wypełnieniu złożyć w godz. 8,00 – 15,00

UWAGA. Jeśli potrzebujesz dokumentacji z pawilonu ginekologiczno-połozniczego (budynek A), zgłaszasz się do pokoju nr 39 na poziomie 1.

Po dokumentacja z Klinik, Zakładów i Poradni działających w części pediatrycznej (budynek B) zgłaszasz się do pokoju nr 102 na poziomie 1.

Skan wypełnionego wniosku można wysłać na adres e-mail: usmed[at]iczmp.edu.pl

Ile to kosztuje?

Zgodnie z art. 28 ust. 2a. ustawy wykonanie pierwszej kserokopii dokumentacji jest nieodpłatne.

Dokumentacja medyczna udostępniana jest bezpłatnie za każdym razem, gdy wniosek dotyczy dokumentów, których pacjent wcześniej nie otrzymał. Przy ponownym udostępnianiu tych samych dokumentów pobierana jest opłata, której stawki określa ustawa.

Odbiór dokumentacji medycznej jest możliwy w dni robocze w godz. 8,00 – 15,00 w miejscu złożenia wniosku, w terminie do 30 dni. Do odbioru dokumentacji medycznej upoważniony jest pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub inna osoba upoważniona przez pacjenta /przedstawiciela ustawowego do dostępu do dokumentacji medycznej, po okazaniu dowodu tożsamości.

Dostęp do dokumentacji w IKP

Pacjencie informujemy, że Twoja Elektroniczna Dokumentacja Medyczna jest dostępna również poprzez Internetowe Konto Pacjenta.

Udostępnij:

Facebook
Twitter

Spis Treści

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

pl Polish
X