Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień!

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous
Next

Zarezerwuj wizytę z domu.

Programy Infrastrukturalne:

Zabezpieczenie oddziałów całodobowych oraz spełnienie minimalnych wymogów p.poż. w budynkach A i B

Tytuł Projektu„Zabezpieczenie oddziałów całodobowych oraz spełnienie minimalnych wymogów p.poż. w budynkach A i B
Numer umowy o dofinansowanieDOI/INST/85112/6230/62/147
Źródło finansowaniaMinisterstwo Zdrowia/środki własne
Program Operacyjny/Działanie/PoddziałanieDotacja celowa
Termin realizacji07.05.2021 – 31.12.2022
Całkowita wartość Projektu1 990 000,04 PLN
Wartość dofinansowania z EU1 980 448,00 PLN
Cel projektuGłównym celem jest wykonanie minimalnych, wymaganych prawem zabezpieczeń, w szczególności w zakresie
oddziałów całodobowych (łóżkowych) i zabezpieczeń mających na celu zapewnienie podstawowego
bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynkach A (Szpital Ginekologiczno-Położniczy) i B (Szpital Pediatryczny).
Planowane efektyPlanowanymi efektami rzeczowymi są m.in.:
opracowane scenariusze pożarowe dla budynków A i B,
wykonanie instalacji SSP i DSO oraz oświetlenia awaryjnego w budynku A,
montaż drzwi dymoszczelnych na 4, 5, 6, i 7 piętrze w budynku A,
wykonanie kompleksowej ochrony klatek ewakuacyjnych w budynku A,
zabezpieczenie pożarowe szachtów (budynek A /poziom -1/0 oraz w obrębie wind)
oznakowanie wewnętrzne i zewnętrzne klatek schodowych (budynek A – 8 sztuk) /(budynek B – 10 sztuk) oraz wydzielenie i oznaczenie stref wokół klatek,
montaż szlabanów przy wjeździe na Szpitalny Oddział Ratunkowy
Dodatkowe informacje