Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU CHIRURGII DZIECIĘCEJ W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM Z PEDIATRYCZNYM CENTRUM URAZOWYM I LĄDOWISKIEM W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

PRZEDMIOT KONKURSU: Przedmiotem postępowania konkursowego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii dziecięcej w następujący sposób: wykonywanie świadczeń medycznych z zakresu chirurgii dziecięcej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Pediatrycznym Centrum Urazowym i Lądowiskiem zgodnie z harmonogramem pracy sporządzonym przez kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Pediatrycznym Centrum Urazowym i Lądowiskiem ( dalej: Przedmiot umowy ) Świadczenia obejmują …

Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na stanowisko: Kierownika Kliniki Endokrynologii i Chorób Metabolicznych

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska kierownika Kliniki Endokrynologii i Chorób Metabolicznych w pełnym wymiarze etatu. Kandydat powinien posiadać  tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalisty II stopnia w dziedzinie medycyny zgodnej z profilem  Kliniki Endokrynologii i Chorób Metabolicznych, tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Preferowane będzie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych. …

Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na stanowisko naukowe: profesora instytutu w Klinice Endokrynologii i Chorób Metabolicznych – dyscyplina naukowa – medycyna.

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska naukowego profesora instytutu w Klinice Endokrynologii i Chorób Metabolicznych  w pełnym wymiarze etatu. Kandydat powinien posiadać tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, tytuł lekarza, specjalizację zgodną ze specyfiką kliniki, znajomość języka angielskiego. W związku z jednoczesnym pełnieniem funkcji naukowej w ramach instytutu badawczego konieczne jest oprócz ww. wymogów …

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” zatrudni Kierownika Onkologicznego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych (OnkoCWBK)

w związku z realizacją projektu „Onkologiczne Centrum Wsparcia Badań Klinicznych przy Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi” , dofinansowanego przez Agencję Badań Medycznych, nr umowy o dofinansowanie 2021/ABM/06/00007-00 I. Opis stanowiska: Do obowiązków Kierownika Onkologicznego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych (OnkoCWBK) będzie należało: II. Wymagania: III. Wymagane dokumenty i oświadczenia: Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy: Informujemy, że …

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” zaprasza do składania ofert na zaprojektowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z wymaganiami ujętymi w: PN-ISO/IEC 27002:2014, PN-ISO/IEC 27005:2014, PN-ISO/IEC 24762:2010 oraz ustawy o KSC

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” zaprasza do składania ofert na zaprojektowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z wymaganiami ujętymi w: PN-ISO/IEC 27002:2014, PN-ISO/IEC 27005:2014, PN-ISO/IEC 24762:2010 oraz ustawy o KSC ZAMAWIAJĄCY Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź Internet: www.iczmp.edu.pl,  e – mail: informatyka@iczmp.edu.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego …

Otwarty Nabór Partnera Konsorcjum na podstawie zapisów pkt. 2.5.2. Regulaminu konkursu ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych na realizację badań epidemiologicznych dotyczących wielochorobowości – konkurs numer: ABM/2023/3.

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi ogłaszaotwarty nabór partnera do Konsorcjum tworzonego w celu wspólnego przygotowaniai realizacji projektu dotyczącego niekomercyjnych badań epidemiologicznych. Ostateczny termin składania ofert 22.08.2023 r. 1. Zgłoszenie musi zostać nadesłane nie później niż 14 dniod dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej Instytutu „CentrumZdrowia Matki Polki” w Łodzi tj. do dnia …

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE NEONATOLOGII W KLINICE NEONATOLOGII, PATOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII NOWORODKA I/LUB KLINICE INTENSYWNEJ TERAPII I WAD WRODZONYCH NOWORODKÓW I NIEMOWLĄT I PODODDZIAŁACH NOWORODKÓW PRZY KLINIKACH POŁOŻNICZYCH W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI

1. PRZEDMIOT KONKURSU:   a) udzielanie świadczeń medycznych w dni robocze, tj. poniedziałek –  piątek zgodnie z ustalonym harmonogramem czasu pracy zatwierdzonym przez Kierownika Kliniki.  b) udzielanie świadczeń medycznych w soboty, niedziele i święta oraz dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z ustalonym harmonogramem czasu pracy zatwierdzonym przez Kierownika Kliniki.    2. . Warunki wymagane …

Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na stanowisko naukowe: profesora instytutu z jednoczesnym udzielaniem świadczeń zdrowotnych w Klinice Kardiologii – dyscyplina naukowa – nauki medyczne.

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska naukowego profesora instytutu z jednoczesnym udzielaniem świadczeń zdrowotnych w niepełnym wymiarze etatu. Kandydat musi posiadać tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, tytuł lekarza, specjalizację zgodną ze specyfiką kliniki, znajomość języka angielskiego. W związku z jednoczesnym pełnieniem funkcji naukowej w ramach instytutu badawczego konieczne jest oprócz ww. wymogów posiadanie …

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII – usługi lekarskie w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi

1. PRZEDMIOT KONKURSU: 1) Szpital Pediatryczny, w tym Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej B i Klinice Intensywnej Terapii Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt – CPV: 8512111100-4 Ogólne usługi lekarskie (Pakiet 1) 2)  Szpital Pediatryczny – CPV: 8512111100-4 Ogólne usługi lekarskie (Pakiet 2) 3) Szpital Pediatryczny – w tym Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej …

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” Zatrudni pracownika do spraw dokumentacji badania klinicznego W Onkologicznym Centrum Wsparcia Badań Klinicznych

W związku z realizacją projektu „Onkologiczne Centrum Wsparcia Badań Klinicznych przy Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi”, dofinansowanego przez Agencję Badań Medycznych, nr umowy o dofinansowanie 2021/ABM/06/00007-00. Miejsce pracy: Łódź, ul. Rzgowska 281/289 Zakres obowiązków: Wymagania: Oferujemy: Zatrudnienie na umowę cywilno-prawną lub B2B Wymagane dokumenty i oświadczenia: Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy: Informujemy, że nawiążemy kontakt …