Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień!

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous
Next

Zarezerwuj wizytę z domu.

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” zatrudni specjalistę ds.opisu i standaryzacji metadanych w związku z realizacją projektu „Wirtualna platforma danych medycznych oraz nowoczesnej diagnostyki << MDB-MEDICAL DATA BANK >>,” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

1. Opis stanowiska: Do obowiązków specjalisty ds. opisu i standaryzacji metadanych będzie należało: Przygotowywanie zasobów medycznych ICZMP do skanowania Tworzenie, wprowadzanie, ujednolicanie, dokonanie korekt metadanych w repozytorium  obiektów medycznych będących w zasobach ICZMP. Zarządzanie repozytorium obiektów medycznych. Współpracę z zespołami informatycznymi w zakresie wdrożenia oprogramowania i integracji  danych. Tworzenie struktur metadanych dla obiektów medycznych. Opis …

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zatrudni pracownika administracyjnego ds. projektów

1. Opis stanowiska: Pozyskiwanie funduszy europejskich i innych środków zewnętrznych: monitoring dostępnych środków z funduszy strukturalnych oraz analiza rynku w zakresie możliwości pozyskania środków z UE w ramach Funduszy Strukturalnych, Funduszy Regionalnych, programów ministerialnych, specjalnych, oraz innych środków pozabudżetowych; przygotowanie, kompletowanie oraz składanie dokumentacji aplikacyjnej; współpraca z komórkami organizacyjnymi ICZMP w zakresie pozyskiwania środków pomocowych;  …

Postępowania o nadanie stopnia doktora

Postępowania o nadanie stopnia doktora Instytut CZMP od 29 marca 1999 r. jest uprawniony do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie medycyna (obecnie w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne) Załączniki # Plik Data Publikacji Typ Rozmiar 1 Wytyczne do egzaminu dla oceny 8 poziomu PRK …

Postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego

Postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego Szczegóły dotyczące składania wniosków w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dostępne na stronie www.rdn.gov.pl w zakładce-postępowania habilitacyjne Wymagania dokumentacyjne wniosków Na stronie internetowej Rady Naukowej w zakładce- Dobre Praktyki znajduje się Poradnik- Postępowania dotyczące nadawania stopnia doktora habilitowanego Wymagania dokumentacyjne wniosków Załączniki # Plik Data Publikacji Typ Rozmiar 1 …

Rada Naukowa

Instytut CZMP od 29 marca 1999 r. jest uprawniony do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie medycyna (obecnie w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne). Od 27 maja 2002 r. jest również uprawniony do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie medycyna (obecnie w …

Badania Kliniczne

BADANIA KLINICZNE Wysoko wykfalifikowana kadra, na bieżąco szkoląca się w obszarach swoich specjalności i realizowania prac naukowo-badawczych, w tym badań klinicznych, gwarantuje pomyślną współpracę i realizację prac.Instytut dysponuje pełnym zapleczem medycznym i diagnostycznym. Przy Instytucie działa niezależna Komisja Bioetyczna opiniująca projekty planowanych badań, a nasi badacze i personel medyczny, mając na celu dobro pacjenta, zawsze …

Akademia Matki Polki

Polecamy nasz kanał w serwisie youtube. Publikujemy w nim filmy z poradami naszych specjalistów. Dr. Anna Socha Banasiak Czy warto stosować probiotyki? Dr Małgorzata Piotrowicz. Kiedy z dzieckiem do poradni genetycznej? Lek. Elżbieta Szczepanik Twoje dziecko moczy się w nocy – jak mu pomóc? Lek. Tomasz Jarzębski. Kiedy i po co robić badania prenatalne w …