Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII – usługi lekarskie w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi

PRZEDMIOT KONKURSU: Przedmiotem postępowania jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii dzieci i dorosłych w zakresie działalności Szpitala w pakietach: Instytucie, w tym Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej B CPV: 8512111100-4 Ogólne usługi lekarskie (Pakiet 1) Instytucie, w tym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym CPV: 8512111100-4 Ogólne usługi lekarskie (Pakiet 2) Instytucie, w tym Klinice …

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH – usługi lekarskie w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi – unieważniony

PRZEDMIOT KONKURSU: Przedmiotem postępowania jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii dzieci i dorosłych w zakresie działalności Szpitala w pakietach: Instytucie, w tym Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej B CPV: 8512111100-4 Ogólne usługi lekarskie (Pakiet 1) Instytucie, w tym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym CPV: 8512111100-4 Ogólne usługi lekarskie (Pakiet 2) Instytucie, w tym Klinice …

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ONKOLOGII KLINICZNEJ w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi

PRZEDMIOT KONKURSU: Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii klinicznej – hospitalizacja, onkologia kliniczna – hospitalizacja pakiet kliniczny oraz wykonywanie ambulatoryjnych świadczeń medycznych w zakresie onkologii klinicznej w tym według standardów określonych w  Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego …

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OKULISTYKI W KLINICE OKULISTYKI I/LUB ZESPOLE PORADNI SPECJALISTYCZNYCH W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” ( UL. RZGOWSKA 281/289; 93-338 ŁÓDŹ )

PRZEDMIOT KONKURSU: 1. Przedmiotem postępowania jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki w następujący sposób:PAKIET Ia. Świadczenie opieki zdrowotnej w Klinice Okulistyki od poniedziałku do piątku zgodnie z ustalonym przez Kierownika Kliniki Okulistyki harmonogramem czasu pracy.PAKIET IIa. Zapewnienie pełnienia dyżuru medycznego w dni robocze, tj. poniedziałek – piątek oraz w soboty, niedziele i święta i …

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG LEKARSKICH W SZPITALU GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZYM W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” (UL. RZGOWSKA 281/289; 93-338 ŁÓDŹ)

PRZEDMIOT KONKURSU:1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na świadczenia usług lekarskich służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia z zakresu położnictwa i ginekologii w ramach ordynacji dyżurowej.2. Miejscem udzielania wyżej wymienionych świadczeń zdrowotnych jest Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi – Szpital Ginekologiczno – Położniczy.3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania świadczeń zdrowotnych …

Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na stanowisko naukowe: profesora instytutu w Klinice Endokrynologii i Chorób Metabolicznych

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska naukowego profesora instytutu w Klinice Endokrynologii i Chorób Metabolicznych. Kandydat powinien posiadać tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, tytuł lekarza, specjalizację zgodną ze specyfiką kliniki, znajomość języka angielskiego. W związku z jednoczesnym pełnieniem funkcji naukowej w ramach instytutu badawczego konieczne jest oprócz ww. wymogów posiadanie przez kandydata  dorobku …

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU MEDYCYNY RATUNKOWEJ LUB/I PEDIATRII W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM Z PEDIATRYCZNYM CENTRUM URAZOWYM I LĄDOWISKIEM W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

PRZEDMIOT KONKURSU: Przedmiotem postępowania jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny ratunkowej lub/i pediatrii w następujący sposób: wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny ratunkowej lub/i pediatrii w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Pediatrycznym Centrum Urazowym i Lądowiskiem zgodnie z harmonogramem pracy sporządzonym przez kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Pediatrycznym Centrum Urazowym i Lądowiskiem PAKIET I Świadczenia obejmują …