Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Oferta Pracy:

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni Informatyka w Sekcji Informatyka

Opis stanowiska :

   1. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi w zakresie sieci informatycznej, oprogramowania i sprzętu;
   1. Sprawowanie nadzoru nad sprawnością techniczną i eksploatacyjną urządzeń infrastruktury teleinformatycznej;
   2. Opieka nad serwerami;
   3. Administrowanie wewnętrzną siecią komputerową;
   4. Nadzór oraz zapewnieniem bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz sprawowanie nadzoru nad legalnością stosowanego oprogramowania i właściwym zabezpieczeniem danych przed utratą oraz dostępem osób nieuprawnionych (archiwizacja danych, kontrola antywirusowa itp.);
   5. Administrowanie stronami www ICZMP;
   6. Współpraca z serwisami.

   Wymagania :

   1. Wykształcenie: minimum średnie lub wyższe informatyczne;
   1. Znajomość systemów operacyjnych Windows Server;
   2. Znajomość usług katalogowych Microsoft Windows (Active Directory);
   3. Znajomość systemów operacyjnych z rodziny Linux (konfiguracja usług);
   4. Znajomość systemów operacyjnych rodziny Windows;
   5. Znajomość pakietu MS Office;
   6. Dokładność, komunikatywność, samodzielność, zaangażowanie;
   7. Znajomość administrowania WORDPRESS;
   8. Znajomość pisania skryptów;
   9. Bardzo dobra organizacja pracy (terminowość w wykonywaniu zadań, umiejętności radzeniu sobie z niezaplanowanymi zadaniami).

   Dodatkowe umiejętności będące atutem:

   • Znajomość sieci TCP/IP oraz technologii WLAN;
   • Znajomość języka PL/SQL (baza danych Oracle);
   • Znajomość technologii VPN IPSec, OpenVPN;
   • Znajomość systemów medycznych CliniNET;
   • Znajomość narzędzi kadrowo-płacowych (Płatnik).
   • Znajomość administrowania WORDPRESS
   • Pisanie skryptów VBS, PowerShell,
   • Programowanie w C++ i pochodnych;

   Wymagane dokumenty i oświadczenia:

   1. CV i list motywacyjny;
   2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. „Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, wszystkich moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”

   Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy.:

   • w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno – Położniczy

   ul. Rzgowska 281/289 – pok. 5a

   • pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.
   • pocztą elektroniczną na adres biuro20@iczmp.edu.pl

   Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

   Spis Treści