Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Konkurs Ofert:

KBL/1/2023 – Konkurs ofert w zakresie realizacji badań diagnostycznych – laboratoryjnych i genetycznych dla Instytutu „CZMP”

PRZEDMIOT KONKURSU:

  1. Przedmiotem postępowania jest realizacja badań diagnostycznych – laboratoryjnych i genetycznych dla Instytutu „CZMP” w okresie 24 miesięcy:
    a. Oferent zobowiązuje się do wykonania badań ujętych w ofercie konkursowej z przekazanego przez Zamawiającego materiału biologicznego każdorazowo na podstawie zlecenia wykonania badania wystawionego przez Zamawiającego;
    b. Wyniki badań dostarczane będą każdorazowo w terminie określonym w umowie (czas oczekiwania).
  2. Szczegółowy opis usługi warunki wymagane od Oferentów zostały zawarte Regulaminie przeprowadzania konkursu ofert, który został zamieszczony na stronie internetowej www.iczmp.edu.pl w zakładce – Ogłoszenia – Konkursy ofert.
  3. Ofertę należy złożyć w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”, 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289, pawilon „A” (Ginekologiczno-Położniczy), poziom „0”, pok. Nr 15 do dnia 10.05.2023 r. do godz. 10:00

Łódź, dnia 28.04.2023r.