Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Oferta Pracy:

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni elektryka w Sekcji Eksploatacji Technicznej

Opis stanowiska :

 1. Wykonywanie prac związanych z montażem oraz konserwacją urządzeń elektrycznych i elektromechanicznych
 2. Przeprowadzanie diagnostyki oraz napraw awarii instalacji oraz sprzętu elektrycznego i mechanicznego
 3. Utrzymanie bieżącego stanu urządzeń technicznych, kontrola stanu technicznego i wymiana zepsutych elementów
 4. Prowadzenie dokumentacji technicznej i ewidencji przeglądów oraz napraw podległych urządzeń
 5. Wypełnianie zleceń oraz raportowania przebiegu prac.

Wymagania niezbędne :

 1. Wykształcenia kierunkowego w zakresie elektryki lub elektromechaniki, doświadczenia w zawodzie.
 2. Znajomości podstawowych norm i przepisów związanych z elektrotechniką oraz zasad BHP.
 3. Umiejętności czytania i interpretacji dokumentacji technicznej, schematów elektrycznych i mechanicznych.
 4. Umiejętności w zakresie konserwacji, modernizacji i montażu urządzeń elektrycznych i elektromechanicznych.
 5. Zdolności w zakresie diagnostyki usterek i doboru odpowiednich narzędzi do ich usuwania.
 6. Kultury osobistej i dobrych relacji z zespołem pracowników.
 7. Dobra organizacja czasu pracy, staranność, terminowość i efektywność w działaniu;
 8. Otwartość, kreatywność i odpowiedzialność;

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

  1. Cv i list motywacyjny;         
  2. Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji ( grupa 1 )
  3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. „Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, wszystkich moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”

  Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy:

  – w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno – Położniczy

  – ul. Rzgowska 281/289 – pok. 5a

  – pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.

  – pocztą elektroniczną na adres biuro20@iczmp.edu.pl Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy

  Spis Treści