Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Oferta Pracy:

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni lekarza specjalistę w zakresie kardiologii

w związku z realizacją projektu „Wdrażanie modelu telemedycznego z dziedziny kardiologii przez Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki””, realizowany w ramach Programu: Projekt pilotażowy na testowanie modelu telemedycznego z dziedziny: Kardiologia, nr umowy 5/NMF/2066/00/62/2023/295  z dnia 30.03.2023 r.

Zakres obowiązków:

 1. rekrutacja pacjentów do projektu,
 2. monitorowanie i nadzór nad prowadzeniem procesu leczniczego pacjentów z niewydolnością serca poprzez platformę telemedyczną,
 3. współpraca z kadrą medyczną poszczególnych jednostek realizujących projekt,
 4. ścisła współpraca z grupą ds. zarządzania i oceny pilotażu,
 5. udział w podsumowaniu wyników realizacji projektu na konferencji naukowej.

    Wymagania niezbędne:

    1. II stopień specjalizacji lekarskiej lub ukończona specjalizacja w trybie jednostopniowym w zakresie kardiologii.
    2. Staż w pracy zawodowej, w tym doświadczenie w zakresie posiadanej specjalizacji.
    3. Brak przeciwwskazań do wykonywania pracy w porze nocnej.
    4. Prawo wykonywania zawodu.
    5. Wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie udzielania świadczeń medycznych.
    6. Umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracującego zespołu.

    Oferujemy:

    Zatrudnienie na umowę cywilno-prawną do 31.12.2023 r.

    Wymagane dokumenty i oświadczenia::

    1. Cv i list motywacyjny;
    2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. „Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, wszystkich moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”

    Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy.:

    • w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno – Położniczy

    ul. Rzgowska 281/289 – pok. 5a

    • pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.

    Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

    Spis Treści