Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Oferta Pracy:

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” zatrudni Kierownika Onkologicznego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych (OnkoCWBK)

w związku z realizacją projektu „Onkologiczne Centrum Wsparcia Badań Klinicznych przy Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi” ,dofinansowanego przez Agencję Badań Medycznych,nr umowy o dofinansowanie 2021/ABM/06/00007-00

Opis stanowiska :

Do obowiązków Kierownika Onkologicznego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych (OnkoCWBK) będzie należało:

 1. Nadzór i koordynowanie działalności Onkologicznego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych.
 2. Nadzór nad procesem realizacji badań klinicznych w Instytucie CZMP.
 3. Nadzór nad organizacją konkursów na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi badań klinicznych                  i OnkoCWBK.
 4. Zarządzanie personelem OnkoCWBK.
 5. Nadzór na prawidłową realizacją projektów naukowych i badawczo-rozwojowych realizowanych w OnkoCWBK.
 6. Nadzór i koordynacja opracowywania sprawozdań, wniosków o płatność i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu Onko CWBK.
 7. Utrzymywanie bieżących kontaktów z instytucją zarządzającą/instytucją wdrażającą finansującą powstanie i rozwój OnkoCWBK.
 8. Koordynacja współpracy sponsorów badań klinicznych, tzw. firm CRO, agencji Rządowych i badaczy realizujących badania kliniczne w Instytucie.
 9. Koordynacja współpraca z zespołami informatycznymi w zakresie projektu OnkoCWBK,
 10. Koordynacja działań dotyczących przygotowania planów i sprawozdań merytorycznych z działalności badawczej OnkoCWBK.
 11. Pozyskiwanie środków na badania naukowe z instytucji krajowych                                                   i międzynarodowych służących rozwojowi badań klinicznych.
 12. Przygotowanie umów o współpracy ze sponsorami, tzw. firmami CRO i agencjami rządowymi w ramach działalności OnkoCWBK,
 13. Koordynowanie przygotowania wniosków o finansowanie rozwoju działalności OnkoCWBK ze środków zewnętrznych.
 14. Monitorowanie prawidłowości wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na badania kliniczne i rozwój OnkoCWBK,
 15. Koordynacja aplikacji o różnorodne projekty badawcze, zagraniczne i krajowe związane z rozwojem OnkoCWBK,
 16. Pomoc w zakresie składania wniosków o realizację projektów badawczych, a następnie nadzór i pomoc przy ich realizacji,
 17. Pomoc w administrowaniu realizowanymi projektami w OnkoCWBK,
 18. Wyszukiwanie szkoleń, udostępnianie i szkolenie pracowników w zakresie badań klinicznych,
 19. Prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z realizacją powierzonych zadań.
 20. Umiejętne wyznaczanie strategii ciągłego rozwoju OnkoCWBK oraz nadzorowanie jej realizacji,
 21. Promowanie OnkoCWBK w Polsce oraz na arenie międzynarodowej,
 22. Aktywne pozyskiwanie nowych badań i partnerów do współpracy.
 23. Udzielanie wsparcia merytorycznego członkom zespołu badawczego w fazie projektowania, inicjowania i realizacji badań klinicznych oraz projektów dotyczących badań klinicznych.
 24. Skuteczne zarządzanie procesem rozpoczynania nowych badań, umożliwienie stworzenia jednego punktu kontaktowego dla sponsora,
 25. Nadzór nad dokumentacją (certyfikaty sprzętowe, CV zespołów badawczych, dokumenty Ośrodka) umożliwiający bezzwłoczne podpisanie umowy dotyczącej realizacji badania klinicznego oraz rozpoczęcie badania.

Wymagania :

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania/monitorowania badaniami klinicznymi lub co najmniej 3 letnie doświadczenie w zarządzaniu badaniami klinicznymi lub prowadzeniu badań jako koordynator badań klinicznych lub monitor.
 3. Co najmniej 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami i/lub zespołem.
 4. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (poziom C1/C2).
 5. Wiedza i znajomość procesów badań klinicznych.
 6. Zdolności organizacyjne.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV i list motywacyjny.
 2. Kopia dyplomu ukończonych studiów wyższych.
 3. Referencje lub kopie certyfikatów szkoleń, studiów podyplomowych poświadczające wiedzę lub znajomość procesów badań klinicznych.
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, wszystkich moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy:                        :

 • w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno – Położniczy
 • ul. Rzgowska 281/289 – pok. 5a
 • pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.
 • pocztą elektroniczną na adres biuro20@iczmp.edu.pl

Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Spis Treści