Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Oferta Pracy:

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” zatrudni pracownika do spraw biostatystyki W Onkologicznym Centrum Wsparcia Badań Klinicznych

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”

zatrudni pracownika do spraw biostatystyki

W Onkologicznym Centrum Wsparcia Badań Klinicznych

W związku z realizacją projektu „Onkologiczne Centrum Wsparcia Badań Klinicznych przy Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi”, dofinansowanego przez Agencję Badań Medycznych, nr umowy o dofinansowanie 2021/ABM/06/00007-00.

Miejsce pracy: Łódź, ul. Rzgowska 281/289

Zakres obowiązków:

  1. Dokumentacja badania klinicznego przygotowana zgodnie z zasadami ICH GCP , regulacjami prawnymi oraz wytycznymi projektu.
  2. Przygotowanie dokumentacji w wyznaczonym terminie.
  3. Projektowanie badań , dobór próby oraz określenie rozmiaru próby.
  4. Plan analizy statystycznej na potrzeby projektu.

Wymagania:

  1. Wykształcenie wyższe
  2. Wiedza i doświadczenie z zakresu projektowania badań, w tym określaniu rozmiaru próby, wyboru metody randomizacji, planowania analizy statystycznej, wyboru kryteriów oceny skuteczności, analizy punktów końcowych, wyboru metod analizy statystycznej
  3. Znajomość pakietu MS Office
  4. Znajomość języka angielskiego

Oferujemy:

Zatrudnienie na umowę cywilno-prawną lub B2B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  1. CV i list motywacyjny.
  2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, wszystkich moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy:    

w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno – Położniczy

ul. Rzgowska 281/289 – pok. 5a

pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.

pocztą elektroniczną na adres biuro20@iczmp.edu.pl

Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Spis Treści