Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Oferta Pracy:

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” zatrudni pracownika ds. projektów W Onkologicznym Centrum Wsparcia Badań Klinicznych

W związku z realizacją projektu „Onkologiczne Centrum Wsparcia Badań Klinicznych przy Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi”, dofinansowanego przez Agencję Badań Medycznych, nr umowy o dofinansowanie 2021/ABM/06/00007-00.

Miejsce pracy: Łódź, ul. Rzgowska 281/289

 1. Zakres obowiązków:
 2. Przygotowanie wniosków o dofinansowanie i pozyskiwanie nowych badań
 3. Współpraca z badaczami w ośrodku
 4. Przygotowanie dokumentacji w wyznaczonym terminie.
 5. Projektowanie badań , dobór próby oraz określenie rozmiaru próby.
 6. Plan analizy statystycznej na potrzeby projektu.

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe
 2. Przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją projektu, w tym sporządzanie wniosków dotyczących dofinansowania badania niekomercyjnego wraz z wymaganymi załącznikami.
 3. Bezpośrednia współpraca z instytucjami w celu uzyskania niezbędnych danych do przygotowania wniosku o finansowanie.
 4. Procedowanie obsługi wniosku na etapie oceny formalnej i merytorycznej.
 5. Przygotowanie informacji, sprawozdań i raportów z przebiegu i realizacji projektów.
 6. Przygotowanie pakietu dokumentacji do przedłożenia do Komisji Bioetycznej i URPLiWM.
 7. Umiejętność analitycznego myślenia i wnioskowania.
 8. Znajomość pakietu MS Office
 9. Znajomość języka angielskiego

Oferujemy:

Zatrudnienie na umowę cywilno-prawną lub B2B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV i list motywacyjny.
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, wszystkich moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy: 

 • w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno – Położniczy
 • ul. Rzgowska 281/289 – pok. 5a
 • pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.
 • pocztą elektroniczną na adres biuro20@iczmp.edu.pl

Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Spis Treści