Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Oferta Pracy:

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni Inspektora w Dziale Współpracy Naukowej i Badawczej

I. Opis stanowiska

Do podstawowych obowiązków inspektora należy:

 1. Przygotowanie, kompletowanie oraz składanie dokumentacji aplikacyjnej w projektach;
 2. Koordynacja projektów realizowanych w ICZMP, współfinansowanych ze środków zewnętrznych;
 3. Monitorowanie możliwości pozyskania dostępnych środków z funduszy strukturalnych oraz analiza rynku w zakresie możliwości pozyskania środków z UE, Funduszy regionalnych, programów ministerialnych, oraz innych środków pozabudżetowych;
 4. Współpraca z komórkami organizacyjnymi ICZMP w zakresie pozyskania środków pomocowych;
 5. Monitoring i kontrola projektów naukowych i badawczych prowadzonych w ICZMP.

II. Wymagania niezbędne

 1. Wykształcenie wyższe minimum na poziomie licencjatu;
 2. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie dobrym;
 3. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office (Word, Excel, Outlook);
 4. Dobra organizacja czasu pracy, staranność, terminowość i efektywność w działaniu;
 5. Otwartość, kreatywność i odpowiedzialność;
 6. Umiejętność pracy pod presją czasu;
 7. Umiejętność pracy w zespole.

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia

. Cv i list motywacyjny;

2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, wszystkich moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

IV. Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy:

– w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno – Położniczy

– ul. Rzgowska 281/289 – pok. 5a

– pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.

– pocztą elektroniczną na adres biuro20@iczmp.edu.pl

Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Spis Treści