Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Oferta Pracy:

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi Zatrudni pracownika na stanowisko Technika Laboratoryjnego w Zakładzie Genetyki

I. Do obowiązków na stanowisku pracy w szczególności należą:

 1. Czynności laboratoryjne związane z przygotowaniem, zabezpieczeniem i analizą materiału biologicznego, a w szczególności:
  • przyjmowanie materiału do badań,
  • archiwizacja próbek zgodnie ze zleceniem
  • izolacja DNA z materiału biologicznego metodą manualną i automatyczną,
  • wykonywanie niektórych etapów badań genetycznych pod nadzorem diagnosty,
  • raportowanie wyników w dedykowanych bazach.
 2. Uzgadnianie, sporządzanie, uzupełnianie i modyfikowanie procedur w zakresie dotyczącym czynności wykonywanych w ramach obowiązków służbowych.
 3. Zgodne z przepisami prowadzenie wymaganej dokumentacji laboratoryjnej.
 4. Współodpowiedzialność za stan i zamówienia odczynników i sprzętu związanego z badaniami lub diagnostyką prowadzoną w ramach obowiązków służbowych; odpowiednio wczesne sygnalizowanie problemów w tym zakresie.
 5. Udział w wewnętrznych i zewnętrznych systemach kontroli badań laboratoryjnych.
 6. Praktyczna znajomość oprogramowania niezbędnego dla wykonywanych obowiązków służbowych.

II. Wymagania:

 1. Preferowane wykształcenie wyższe w zakresie medycyny laboratoryjnej/analityki medycznej/biologii molekularnej/genetyki molekularnej/biotechnologii/biologii/mikrobiologii.
 2. Preferowany minimum 2-letni staż pracy z doświadczeniem laboratoryjnym.
 3. Dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Office.
 4. Samodzielność i dokładność, wysoki poziom zaangażowania w powierzone obowiązki, kreatywność, umiejętność szybkiego uczenia się i chęć rozwoju zawodowego.
 5. Odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu.

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV
 2. Oświadczenie kandydata „Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, wszystkich moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy:

 • w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno – Położniczy
  Rzgowska 281/289 – pok. 5a
 • pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.
 • pocztą elektroniczną na adres biuro20@iczmp.edu.pl

Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Spis Treści