Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Oferta Pracy:

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika archiwum zakładowego

Opis stanowiska:

 1. Prowadzenie spraw archiwum zakładowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie:
  • przyjmowania dokumentacji spraw zakończonych z poszczególnych komórek organizacyjnych,
  • przechowywania i zabezpieczania zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji,
  • porządkowania przechowywanej i przyjętej w latach wcześniejszych w stanie nieuporządkowanym dokumentacji,
  • udostępniania dokumentacji,
  • wycofywania dokumentacji ze stanu archiwum w przypadku wznowienia sprawy w komórce organizacyjnej,
  • brakowania dokumentów podlegających brakowaniu.
 2. Prowadzenie niezbędnych ewidencji, spisów, korespondencji związanych z bieżącą pracą archiwum oraz przygotowywanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego.
 3. Aktualizowanie instrukcji archiwalnej i kancelaryjnej; tworzenie JRWA.
 4. Przygotowywanie materiałów archiwalnych do przekazywania do właściwego archiwum państwowego.
 5. Współpraca z pracownikami zatrudnionymi w pozostałych komórkach organizacyjnych jednostki w szczególności ds. administracyjnych i kancelaryjnych.
 6. Wykonywanie czynności techniczno-porządkowych w magazynach dokumentacji.

Wymagania:

 1. Wykształcenie kierunkowe lub kurs archiwalny I i II stopnia;
 2. Doświadczenie na podobnym stanowisku
 3. Umiejętność obsługi komputera, mile widziana znajomość systemu EZD PUW.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. „Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, wszystkich moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy.:

 • w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno – Położniczy, ul. Rzgowska 281/289 – pok. 5a
 • pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.
 • pocztą elektroniczną na adres biuro20@iczmp.edu.pl

Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Spis Treści