Zamówienia Publiczne 2014

29.12.2014  ZP/141/2014 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku dla Instytutu „CZMP”
17.12.2014  ZP/151/2014 Usługa przewozu preparatów  i wyników badań cytologicznych w ramach programu Profilaktyka Raka Szyjki macicy wykonywanych w Zakładzie Patomorfologii Klinicznej Instytutu CZMP do wskazanych przez Zakład Jednostek ZOZ na terenie miasta Łodzi i województwa łódzkiego
15.12.2014  ZP/148/2014 Dostawa implantów neurochirurgicznych oraz zacisków resorbowalnych i tytanowych stosowanych w neurochiorurgii dla Kliniki Neurochirurgii Instytutu CZMP
15.12.2014  ZP/122/2014 Dostawa implantów neurochirurgicznych dla Kliniki Neurochirurgii Instytutu „CZMP”
10.12.2014  ZP/147/2014 Dostawa strzygarek, środków do utrzymania czystości, środków myjąco – dezynfekujących oraz kosmetyków dla Instytutu „CZMP”
10.12.2014  ZP/131/2014 Dostawa ochron radiologicznych dla pacjentów i personelu, artykułów pasmanteryjnych (nici lniane, gumy do KTG), kubków jednorazowych oraz etykiet samoprzylepnych Instytutu „CZMP”
09.12.2014  ZP/150/2014 Dostawa produktów leczniczych dla Instytutu „CZMP” w ramach programu lekowego NFZ
09.12.2014  ZP/149/2014 Element Systemu Centralnego Nadzoru Okołoporodowego – KTG do diagnostyki położniczej dla Kliniki Perinatologii i Ginekologii Instytutu CZMP
09.12.2014  ZP/143/2014 Dostawa produktów leczniczych w ramach programów lekowych NFZ dla Instytutu „CZMP”
04.12.2014  ZP/146/2014 Dostawa probówek morfologicznych na EDTA oraz probówek jednorazowych do odczynu COOMBS’A dla Instytutu CZMP
04.12.2014  ZP/145/2014 Dostawa produktów leczniczych stosowanych w chemioterapii dla Instytutu „CZMP”
02.12.2014  ZP/142/2014 Dostawa produktów leczniczych na realizację programu – Profilaktyka zakażeń wirusem RS u dzieci z przewlekłą chorobą płuc – dla Instytutu „CZMP”
01.12.2014   ZP/144/2014 Dostawa zestawów do przezskórnego zamknięcia przetrwałego przewodu tętniczego dla Pracowni Hemodynamiki Kliniki Kardiologii Instytutu „CZMP”.
21.11.2014  ZP/140/2014 Dostawa produktów leczniczych stosowanych w chemioterapii dla Instytutu „CZMP”
19.11.2014  ZP/138/2014 Dostawa produktów leczniczych stosowanych w chemioterapii dla Instytutu „CZMP”
19.11.2014  ZP/139/2014 Dostawa igieł chiba, introducerów (zestawów wprowadzających do terapii płodu) oraz wiązek laserowych do fetoskopii dla Kliniki Ginekologii, Rozrodczości i  Terapii Płodu Instytutu „CZMP”
18.11.2014  ZP/137/2014 Dostawa aparatury medycznej w związku z planowanym utworzeniem nowych pracowni w ramach restrukturyzacji Instytutu CZMP w 2014 roku – aparat do zamrażania ciekłym azotem obszaru uznanego za margines tkankowy w trakcie wycięcia zmienionej nowotworowo tkanki, bądź do autoprzeszczepów zainfekowanego materiału kostnego
13.11.2014  ZP/135/2014 Dostawa aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – tomografu komputerowego dla Instytutu „CZMP”
07.11.2014  ZP/136/2014 Dostawa maszyny do krążenia pozaustrojowego (tzw. płuco-serca) wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem, urządzenia grzewczo-chłodzacego (heater-cooler) wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem oraz urządzania do oksygenacji pozaustrojowej wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem dla Instytutu „CZMP”
05.11.2014  ZP/134/2014 Usługa nadzoru inwestorskiego w ramach projektu „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi przez termomodernizację, instalację pomp ciepła oraz baterii fotowoltaicznych” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014
03.11.2014  ZP/121/2014 Usługa spłaty wierzytelności bezspornych w trybie art. 518 § 1 pkt. 3 KC przez podmiot trzeci za zgodą dłużnika (subrogacja) albo zamiana warunków spłaty istniejących wierzytelności bezspornych w trybie  art. 506 § 1 KC przez wierzyciela za zgodą dłużnika (nowacja)
17.10.2014  ZP/118/2014 Usługa polegająca na wykonywaniu przeglądów aparatów USG wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych i części zużywalnych dla Instytutu „CZMP”
17.10.2014  ZP/127/2014 Usługa nadzoru inwestorskiego w ramach projektu „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi przez termomodernizację, instalację pomp ciepła oraz baterii fotowoltaicznych” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014
17.10.2014  ZP/129/2014 Dostawa środków i sprzętu do utrzymania czystości dla Instytutu „CZMP”
17.10.2014  ZP/132/2014 Dostawa odczynników, materiału kontrolnego i sprzętu zużywalnego wraz z dzierżawą analizatorów do wykonania badań parametrów krytycznych dla Centrum Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej Instytutu CZMP
17.10.2014  ZP/115/2014 Dostawa odczynników, krwinek, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz materiałów eksploatacyjnych do wykonywania badań z zakresu serologii transfuzjologicznej (wraz z dzierżawą analizatora, systemu back up oraz systemu informatycznego) dla Samodzielnej Sekcji Serologii Transfuzjologicznej Instytutu CZMP
17.10.2014  ZP/133/2014 Dostawa wraz z montażem wyposażenia niezbędnego do usunięcia skutków awarii rezonansu magnetycznego Achieva 3.0 T firmy Philips dla Instytutu „CZMP”
16.10.2014  ZP/125/2014 System Centralnego Nadzoru Okołoporodowego wraz z aparatem USG do diagnostyki położniczej dla Kliniki Perinatologii i Ginekologii Instytutu CZMP
16.10.2014  ZP/130/2014 Dostawa produktów leczniczych dla Instytutu „CZMP”
16.10.2014  ZP/126/2014 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do diagnostyki chorób inwazyjnych i infekcyjnych wraz z dzierżawą analizatora immunoserologicznego dla Centrum Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej Instytutu CZMP – Mikrobiologia
14.10.2014  ZP/124/2014 Dostawa asortymentu do badań urodynamicznych do aparatu Libra dla Instytutu „CZMP”
10.10.2014  ZP/128/2014 Dostawa cyfrowego aparatu RTG wraz z montażem i wykonaniem niezbędnych prac projektowych i adaptacyjnych, pozwalających stworzyć warunki dla prawidłowej pracy aparatu dla Instytutu „CZMP”
02.10.2014  ZP/117/2014 Dostawa obłożeń szpitalnych jednorazowych oraz materiałów opatrunkowych, wyrobów medycznych stosowanych przy zabiegach na salach operacyjnych i w gabinetach zabiegowych dla Instytutu „CZMP”
02.10.2014  ZP/123/2014 Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wykonania badań ogólnych moczu i oceny elementów upostaciowanych moczu wraz z dzierżawą systemu analitycznego i czytników testów paskowych dla Centrum Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej Instytutu CZMP – Chemia Kliniczna
23.09.2014  ZP/120/2014 Dostawa produktów leczniczych dla Instytutu CZMP
22.09.2014  ZP/87/2014 Usługa polegająca na wykonywaniu naprawy pomp infuzyjnych (Pakiet 1-10), diagnostyki i naprawy pomp infuzyjnych (Pakiet 11) oraz zakup pakietu 396 roboczogodzin serwisowych aparatury medycznej w określonym zakresie (Pakiet 12) dla Instytutu „CZMP”
15.09.2014  ZP/116/2014 Usługa serwisowa sprzętu medycznego dla Kliniki Kardiologii – Pracowni Hemodynamiki Instytutu „CZMP”
11.09.2014  ZP/109/2014 Dostawa aparatury medycznej w związku z planowanym utworzeniem nowych pracowni w ramach restrukturyzacji Instytutu CZMP w 2014 roku
08.09.2014  ZP/112/2014 Dostawa zastawek stosowanych w zabiegach kardiologicznych dla Kliniki Kardiologii – Pracowni Hemodynamiki Instytutu „CZMP”
08.09.2014  ZP/113/2014 Dostawa odczynników do wykonania badań dla Centrum Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej Instytutu CZMP
02.09.2014  ZP/114/2014 Usługa audytu wraz z opracowaniem planu restrukturyzacji oraz audytu działalności statutowej z uwzględnieniem specyfiki jednostki dla Instytutu „CZMP”
02.09.2014  ZP/107/2014 Dostawa implantów neurochirurgicznych stosowanych do anatomicznej repozycji trzonów kręgosłupa i stabilizacji międzystawowej kręgosłupa dla Kliniki Neurochirurgii Instytutu „CZMP”
29.08.2014  ZP/111/2014 Dostawę anatomicznych protez piersi i ekspanderów dla Instytutu „CZMP”
27.08.2014  ZP/110/2014 Usługa polegająca na wykonywaniu przeglądów technicznych aparatów do krążenia pozaustrojowego, aparatów do znieczulania oraz aparatury sterylizacyjno-dezynfekcyjnej wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych i części zużywalnych dla Instytutu CZMP.
12.08.2014
ZP/104/2014 Dostawa zestawu do pośredniej radiografii cyfrowej w skład, którego wchodzi: stacja diagnostyczno-opisowa mammograficzna, stacja technika z oprogramowaniem medycznym oraz kompletem kast i skanerem z opcją mammograficzną oraz dostawa replikatora do nagrywania CD/DVD i sprzętu komputerowego, a także rozbudowa sieci LAN dla Instytutu „CZMP”
11.08.2014
ZP/108/2014 Dostawa produktu leczniczego dla Instytutu CZMP w ramach programu lekowego NFZ
11.08.2014
ZP/102/2014 Dostawa cyfrowego aparatu RTG wraz z montażem i wykonaniem niezbędnych prac projektowych i adaptacyjnych, pozwalających stworzyć warunki dla prawidłowej pracy aparatu dla Instytutu „CZMP”
08.08.2014
ZP/105/2014 Usługa audytu wraz z opracowaniem planu restrukturyzacji oraz audytu działalności statutowej z uwzględnieniem specyfiki jednostki dla Instytutu „CZMP”
04.08.2014
ZP/106/2014 Dostawa protez i implantów stosowanych w chirurgii ogólnej, ginekologii i ortopedii dla Instytutu CZMP
29.07.2014
ZP/103/2014 Dostawa produktów leczniczych dla Instytutu CZMP
22.07.2014
ZP/85/2014 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do aparatu do badań urodynamicznych Ellipse oraz do aparatu do pomiaru i analizy PH i impedencji Digitrapper dla Instytutu „CZMP”
17.07.2014
ZP/98/2014 Zakup, dostawa i montaż elementów infrastruktury teleinformatycznej w ramach projektu „Poprawa jakości specjalistycznych usług medycznych poprzez remont oraz zakup nowoczesnego wyposażenia dla Kliniki Neonatologii oraz Kliniki Intensywnej Terapii Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt w Instytucie „CZMP” w Łodzi
15.07.2014
ZP/074/2014 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku dla Instytutu „CZMP”
15.07.2014
ZP/100/2014 Dostawa protez, implantów oraz zastawek stosowanych w kardiochirurgii dla Instytutu „CZMP”
11.07.2014
ZP/099/2014 Dostawa produktów leczniczych w trybie importu docelowego dla Instytutu CZMP
11.07.2014
ZP/101/2014 Usługa wykonania diagnostyki i/lub naprawy inkubatorów oraz respiratorów wraz z zakupem i montażem części zamiennych dla Instytutu „CZMP”
08.07.2014
ZP/96/2014 Usługa wysłania, odbioru i zwrotu zaproszeń imiennych na badanie cytologiczne do kobiet z województwa łódzkiego w ramach „Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy”
04.07.2014
ZP/89/2014 Dostawa smoczków jednorazowych sterylnych z nakrętkami do mleka i odżywek w płynie RTF
01.07.2014
ZP/93/2014 Usługa udzielenia kredytu lub pożyczki dla Instytutu „CZMP
01.07.2014
ZP/95/2014 Dostawa zestawu do pośredniej radiografii cyfrowej, w skład którego wchodzi stacja diagnostyczno-opisowa, stacja technika z oprogramowaniem medycznym oraz kompletem kaset dla Instytutu „CZMP”
01.07.2014
ZP/97/2014 Dostawa żeli medycznych dla Instytutu „CZMP”
01.07.2014
ZP/82/2014 Dostawa odczynników do wykonania badań mikrobiologicznych (wraz z dzierżawą analizatorów oraz innego niezbędnego wyposażenia) dla Samodzielnej Pracowni Zakażeń Szpitalnych i Centrum Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej Instytutu CZMP
11.06.2014
ZP/94/2014 Dostawa produktów leczniczych  w trybie importu docelowego dla Instytutu „CZMP”
06.06.2014
ZP/83/2014 Kompleksowa obsługa prawna w zakresie doradztwa prawnegoi reprezentacji prawnej na rzecz Instytutu „CZMP”
05.06.2014
ZP/92/2014 Usługa polegająca na wykonywaniu przeglądów technicznych aparatów do krążenia pozaustrojowego, aparatów do znieczulania oraz aparatury sterylizacyjno-dezynfekcyjnej wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych i części zużywalnych dla Instytutu CZMP
03.06.2014
ZP/90/2014 Dostawa butelek sterylnych, z nakrętkami, jednorazowego użytku dla Instytutu CZMP
30.05.2014
ZP/86/2014 Usługa wykonaniadiagnostyki i/lub naprawy inkubatorów oraz respiratorów wraz z zakupem i montażem części zamiennych dla Instytutu „CZMP”
28.05.2014
ZP/91/2014 Dostawa produktu leczniczego – Poractantum alfa – dla Instytutu „CZMP”
26.05.2014
ZP/88/2014 Dostawa produktów leczniczych dla Instytutu CZMP
23.05.2014
ZP/81/2014 Dostawa asortymentu do terapii oddechowej i prowadzenia znieczulenia z zastępczym oddechem oraz materiałów eksploatacyjnych do respiratora SERVOi, SERVO 300 i 900 C i D
19.05.2014
ZP/79/2014 Dostawa materiałów opatrunkowych, produktów medycznych stosowanych przy drenowaniu i cewnikowaniu oraz produktów medycznych stosowanych przy zabiegach na salach operacyjnych i w gabinetach zabiegowych dla Instytutu „CZMP”
13.05.2014
ZP/84/2014 Dostawa produktów dietetycznych dla Instytutu CZMP
08.05.2014
ZP/78/2014 Dostawa testów do oznaczania czasu krzepnięcia krwi wraz z dostawą analizatorów dla Instytutu CZMP
06.05.2014
ZP/80/2014 Dostawa nici chirurgicznych dla Instytutu „CZMP”
28.04.2014
ZP/77/2014 Dostawa produktów leczniczych w trybie importu docelowego dla Instytutu CZMP
22.04.2014
ZP/69/2014 Usługa polegająca na wykonywaniu przeglądów technicznych aparatów do krążenia pozaustrojowego, aparatów do znieczulania oraz aparatury sterylizacyjno-dezynfekcyjnej wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych i zużytych podzespołów dla Instytutu „CZMP”
18.04.2014
ZP/76/2014
18.04.2014
ZP/70/2014
15.04.2014 ZP/75/2014 Dostawa materiałów opatrunkowych, wyrobów medycznych stosowanych przy drenowaniu i cewnikowaniu oraz przy zabiegach na salach operacyjnych i gabinetach zabiegowych
15.04.2014 ZP/33/2014
14.04.2014 ZP/56/2014 
09.04.2014 ZP/25/2014
09.04.2014 ZP/71/2014 Dostawa odczynników chemicznych dla Instytutu CZMP
09.04.2014 ZP/72/2014 Dostawa implantów ortopedycznych dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Instytutu „CZMP”
 04.04.2014  ZP/73/2014 Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu CZMP
 04.04.2014  ZP/65/2014 Dostawa artykułów biurowych i piśmiennych, kopert senologicznych i ortopedycznych oraz matryc do powielacza RISO typu S4250 dla Instytutu CZMP
 31.03.2014 ZP/66/2014 Dostawa materiałów opatrunkowych, wyrobów medycznych stosowanych przy drenowaniu i cewnikowaniu oraz przy zabiegach na salach operacyjnych i gabinetach zabiegowych.
 31.03.2014  ZP/67/2014 Dostawa materiałów opatrunkowych, wyrobów medycznych stosowanych przy drenowaniu i cewnikowaniu oraz przy zabiegach na salach operacyjnych i gabinetach zabiegowych
 31.03.2014 ZP/68/2014 Dostawa produktów leczniczych w trybie importu docelowego dla Instytutu CZMP
21.03.2014 ZP/27/2014 Usługa wywożenia odpadów wielkogabarytowych oraz gruzu z terenu Instytutu „CZMP” z uwzględnieniem ich zważenia, załadunku, transportu i przetwarzania
 19.03.2014 ZP/64/2014 Zakup sprzętu i aparatury medycznej w ramach projektu „Poprawa jakości specjalistycznych usług medycznych poprzez remont oraz zakup nowoczesnego wyposażenia dla Kliniki Neonatologii oraz Kliniki Intensywnej Terapii Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt w Instytucie „CZMP” w Łodzi
 13.03.2014 ZP/63/2014 Dostawa produktu leczniczego dla Instytutu CZMP w ramach programu lekowego NFZ
 11.03.2014 ZP/57/2014 Usługa wykonania okresowych pomiarów elektrycznych w zakresie ochrony przeciwporażeniowej i pomiarów rezystancji izolacji w Instytucie CZMP
06.03.2014 ZP/62/2014 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do neuroendoskopu WENTRIKULOSKOPU MINOP firmy Aesculap Chifa, neuroendoskopu pediatrycznego PAEDI SCOPE firmy Aesculap Chifa oraz endoskopu GIF-160XP firmy Olympus dla Instytutu „CZMP”
 06.03.2014 ZP/20/2014 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do podaży tlenku azotu dla Instytutu „CZMP”
 03.03.2014 ZP/23/2014 Dostawa asortymentu do badań urodynamicznych do aparatu Duet firmy Medtronic dla Instytutu „CZMP”
 28.02.2014 ZP/59/2014 Dostawa ssaka elektrycznego, pompy ssąco †płuczącej do laparoskopii i histerokopii z zestawem drenu płuczącego oraz urządzenia do dezynfekcji termicznej powierzchni i urządzeń szpitalnych dla Instytutu „CZMP
 27.02.2014 ZP/58/2014 Dostawa protez i implantów stosowanych w chirurgii ogólnej, neurochirurgii, ortopedii i ginekologii dla Instytutu CZMP
 27.02.2014 ZP/61/2014 Dostawa produktów leczniczych dla Instytutu CZMP
27.02.2014 ZP/26/2014 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do nCPAP i SIPAP Infant – Flow, respiratora SERVO, respiratorów SERVO 300 i 900 C i D
 26.02.2014 ZP/55/2014 Dostawa produktów leczniczych dla Instytutu CZMP
 25.02.2014 ZP/29/2014 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, faxów oraz akcesoriów komputerowych dla Instytutu „CZMP”
 22.02.2014 ZP/60/2014 Dostawa nici chirurgicznych dla Instytutu „CZMP”
 18.02.2014 ZP/52/2014 Dostawa materiałów opatrunkowych, wyrobów medycznych stosowanych przy drenowaniu i cewnikowaniu oraz przy zabiegach na salach operacyjnych i gabinetach zabiegowych
 18.02.2014 ZP/51/2014 Dostawa materiałów opatrunkowych, wyrobów medycznych stosowanych przy drenowaniu i cewnikowaniu oraz przy zabiegach na salach operacyjnych i gabinetach zabiegowych
 18.02.2014 ZP/50/2014 Dostawa materiałów opatrunkowych, wyrobów medycznych stosowanych przy drenowaniu i cewnikowaniu oraz przy zabiegach na salach operacyjnych i gabinetach zabiegowych
 18.02.2014 ZP/49/2014 Dostawa materiałów opatrunkowych, wyrobów medycznych stosowanych przy drenowaniu i cewnikowaniu oraz przy zabiegach na salach operacyjnych i gabinetach zabiegowych
 18.02.2014 ZP/48/2014 Dostawa materiałów opatrunkowych, wyrobów medycznych stosowanych przy drenowaniu i cewnikowaniu oraz przy zabiegach na salach operacyjnych i gabinetach zabiegowych
 18.02.2014 ZP/47/2014 Dostawa materiałów opatrunkowych, wyrobów medycznych stosowanych przy drenowaniu i cewnikowaniu oraz przy zabiegach na salach operacyjnych i gabinetach zabiegowych
 18.02.2014 ZP/46/2014 Dostawa materiałów opatrunkowych, wyrobów medycznych stosowanych przy drenowaniu i cewnikowaniu oraz przy zabiegach na salach operacyjnych i gabinetach zabiegowych
 18.02.2014 ZP/45/2014 Dostawa materiałów opatrunkowych, wyrobów medycznych stosowanych przy drenowaniu i cewnikowaniu oraz przy zabiegach na salach operacyjnych i gabinetach zabiegowych
 13.02.2014 ZP/21/2014 Dostawa odczynników diagnostycznych oraz sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu „CZMP”
 13.02.2014 ZP/41/2014 Dostawa odczynników chemicznych i barwników dla Instytutu CZMP
 13.02.2014 ZP/40/2014 Dostawa odczynników chemicznych dla Instytutu CZMP
 13.02.2014 ZP/39/2014 Dostawa odczynników chemicznych dla Instytutu CZMP
 13.02.2014 ZP/38/2014 Dostawa barwników dla Instytutu CZMP
 13.02.2014 ZP/37/2013 Dostawa odczynników chemicznych dla Instytutu CZMP
 13.02.2014 ZP/36/2014 Dostawa odczynników chemicznych dla Instytutu CZM
 13.02.2014 ZP/34/2014 Dostawa odczynników chemicznych dla Instytutu CZMP
 12.02.2014 ZP/54/2014 Dostawa odczynników dla Zakładu Patomorfologii Klinicznej oraz CMDL Instytutu CZMP
 11.02.2014 ZP/32/2014 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do aparatu do znieczulenia Penlon SP-M5 dla Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej Instytutu CZMP
 11.02.2014 ZP/31/2014 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do ssaków Ztm i High Vaccum-Mie dla Pododdziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pediatrycznej Instytutu CZMP
 11.02.2014 ZP/53/2014 Dostawa materiałów eksploatacyjnych: do systemu selektywnego chłodzenia głowy u noworodków kompatybilnych z urządzeniem OLYMPIC COOL-CAP i CMF 6000 oraz urządzenia TECOTHERM (chłodzenie całego ciała) dla Kliniki Neonatologii Instytutu CZMP
 04.02.2014 ZP/28/2014 Dostawa żeli medycznych oraz sprzętu do utrzymania czystości dla Instytutu „CZMP”
 04.02.2014 ZP/22/2014 Dostawa urządzeń do stymulacji pracy serca dla Kliniki Kardiologii Instytutu „CZMP”
 04.02.2014 ZP/30/2014 Dostawa optyk skośnych aparatu do pomiaru i analizy pH i impedencji, ciepłego gniazdka z materacem wodnym dla Instytutu „CZMP”.
 03.02.2014 ZP/24/2014 Dostawa odczynników do analizatorów: ABL835 – firmy Radiometer oraz Rapidlab865 – firmy Siemens dla Kliniki Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych oraz Zakładu Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej Instytutu CZMP
 31.01.2014 ZP/15/2014 Dostawa implantów ochirurgicznych – zestawy implantów do korekcji skolioz dla Kliniki Neurochirurgii Instytutu „CZMP”
 30.01.2014 ZP/3/2014 Dostawa kardiotokografów dla Instytutu „CZMP”
 28.01.2014 ZP/16/2014 Dostawa mebli medycznych dla Kliniki Neurochirurgii Instytutu „CZMP”
 23.01.2014 ZP/14/2014 Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu CZMP
17.01.2014 ZP/12/2014 Usługę udzielenia licencji do podłączenia aparatów do cyfryzacji zdjęć do systemu PACS/RIS oraz licencji na podłączenie skanera ze stacją technika do systemu PACS/RIS dla Instytutu CZMP
16/01/2014 ZP/5/2014 Dostawa urządzeń do terapii nerkowej w postaci: zestawów do dializy otrzewnowej ADO i CADO
14/01/2014 ZP/11/2014 Dostawa odczynników diagnostycznych do badań koagulologicznych oraz biochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów dla Instytutu CZMP
14/01/2014 ZP/6/2014 Dostawa implantów neurochirurgicznych – zestawy implantów do korekcji wad kręgosłupa u dzieci dla Kliniki Neurochirurgii Instytutu „CZMP”