Badanie słuchu u noworodków

W Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w roku 2013 urodziło się 3 872 dzieci, do 30.06.br – 2 112. Wszystkim tym noworodkom przebadano słuch dzięki Programowi Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu stworzonemu przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy! Jesienią 2000 r. eksperci Orkiestry doszli do wniosku, że kolejnym najpilniejszym zadaniem do zrealizowania jest stworzenie możliwości wczesnego wykrywania […]

Czytaj więcej

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE TERMOMODERNIZACJI I WDROŻENIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZATWIERDZONY DO DOFINANSOWANIA !!!

Nareszcie! Po wielu miesiącach oczekiwania na wyniki, wniosek na termomodernizację i wdrożenie odnawialnych źródeł energii w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” został zakwalifikowany do dofinansowania. Dnia 11.07.2014 r.  Komitet ds. Wyboru Projektów w Ministerstwie Ochrony Środowiska zatwierdził listę rankingową projektów zgłoszonych w konkursie w ramach Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego […]

Czytaj więcej

Klinika Neurochirurgii

Klinika Neurochirurgii to Klinika o najdłuższej historii w naszym Instytucie. Utworzona w 1989 r. jest jedną z najbardziej obleganych przez pacjentów. Na przestrzeni 25 lat zmieniło się bardzo wiele zarówno w diagnostyce, sposobie, jak i technikach leczenia. Zostali ciągle ci sami wspaniali fachowcy i niezwykle wdzięczni pacjenci. W październiku 2009 r. realizując wymogi NFZ, w […]

Czytaj więcej

Otrzymaliśmy dotacje…

Jak dobrze jest móc dzielić się dobrymi informacjami! Właśnie otrzymaliśmy decyzję Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia o przyznaniu nam dotacji w wysokości 795 520 zł! Prof. Tadeusz Biegański, Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej, cieszy się szczególnie, bo ta dotacja jest przeznaczona na zakup nowoczesnego cyfrowego aparatu rentgenowskiego, na który wszyscy w Zakładzie czekają z […]

Czytaj więcej
Aktualności»