Dyrektor ICZMP Prof. Maciej Banach został wyróżniony w…

.. czternastej edycji plebiscytu organizowanego przez redakcję „Pulsu Medycyny”. Wyróżnienia przyznano osobom, które wywarły największy pozytywny wpływ na polski system ochrony zdrowia i polską medycynę w 2016 roku. Profesor Maciej Banach zajął 24 miejsce. Wśród wyróżnionych znaleźli się również Prof. Maria Respondek Liberska i Prof. Andrzej Lewiński z naszego Instytutu. Gratulujemy!

Czytaj więcej

25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Dyrekcja, personel oraz wszyscy mali pacjenci Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi serdecznie dziękują Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za pomoc  i ogromne wsparcie okazane naszej placówce. Sprzęt medyczny zakupiony przez Fundację to nieoceniony gest wielkiego serca, który bezpośrednio przekłada się na codzienną pracę w naszym Instytucie. Od pierwszych dni „grania” Orkiestra przekazała Instytutowi […]

Czytaj więcej

Prof. Mariusz Stasiołek członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych

Sekretarz Naukowy ICZMP Profesor Mariusz Stasiołek  znalazł się w gronie osób wybranych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych. Komitet jest organem opiniodawczo-doradczym ministra. Minister powołuje członków Komitetu spośród kandydatów zgłoszonych przez środowisko naukowe i środowiska społeczno-gospodarcze. Kadencja Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych trwa dwa lata.

Czytaj więcej
Aktualności»