Patronat honorowy

Z okazji jubileuszu 25-lecia działalności Szpitala Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w dniach 21-22 listopada br. zostanie zorganizowana Konferencja Naukowa, będąca podsumowaniem osiągnięć w diagnostyce i terapii naszych pacjentów. Jubileusz to moment pozwalający na ocenę miejsca Instytutu w polskiej ochronie zdrowia, jego roli w regionie łódzkim oraz pozycji i dorobku naukowego uzyskanego w tym okresie. […]

Czytaj więcej

Walczymy o środki na termomodernizację Szpitala Pediatrycznego !

12 września 2014 r. został złożony wniosek pn. „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w Szpitalu Pediatrycznym Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi” w ramach programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” dofinansowanego ze środkówMechanizmu Finansowego EOG 2009-2014. Inwestycja obejmuje prace termomodernizacyjne Szpitala Pediatrycznego: wymianę okien, świetlików, ścian szklanych, filarków międzyokiennych, […]

Czytaj więcej

Kolejny wniosek o dofinansowanie złożony !

Kolejny wniosek o dofinansowanie złożony ! Nie ustajemy w walce o lepsze warunki leczenia dla naszych pacjentów.Z początkiem września złożyliśmy do Ministerstwa Zdrowia kolejny wniosek o dofinansowanie zakupu tomografu i rezonansu w ramach Narodowego Programu Zwalczania chorób nowotworowych. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Prof. dr hab. n. med. Ludomir Stefańczyka. […]

Czytaj więcej

Konferencja „Karmienie naturalne – zdrowy start w przyszłość” zainaugurowała III Międzynarodowy Kongres Bioekonomii w Łodzi.

Konferencja „Karmienie naturalne – zdrowy start w przyszłość” organizowana przez Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi oraz Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zainaugurowała  łódzki BioEconnomy Week 2014. Celem spotkania jest propagowanie naturalnego karmienia. Nie sposób w kilku zdaniach wymienić wszystkich korzyści, jakie niesie za sobą karmienie naturalne, zarówno dla dziecka jak i dla matki – […]

Czytaj więcej

Prof. Lucjusz Jakubowski wybrany na Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka.

W imieniu pracowników Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki i swoim własnym serdeczne gratulacje z okazji powierzenia funkcji Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka prof. Lucjuszowi Jakubowskiemu złożył Dyrektor Instytutu prof. Maciej Banach. VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka odbył się w dniach 8 – 10 września 2014  w Bydgoszczy . Podczas Zjazdu, na czteroletnią kadencję, wybrano […]

Czytaj więcej
Aktualności»