Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Po kilkumiesięcznej przerwie przywracamy odwiedziny w ICZMP. Odwiedziny są możliwe w całym szpitalu, jednak naszych gości obowiązuje szereg ograniczeń. Przede wszystkim osoby odwiedzające muszą być zdrowe. Nadal obowiązują maski, dodatkowo odzież ochronna, należy również myć ręce i zachowywać dystans społeczny. Wciąż zastrzegamy, że w sytuacjach zagrożenia epidemiologicznego odwiedziny mogą zostać wstrzymane. 

Zarządzenia DYREKTORA INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” w sprawie: przywrócenia odwiedzin pacjentów hospitalizowanych

W związku ze zmianami w obostrzeniach związanych z pandemią COVID-19,

poleca się co następuje:

§1

 1. Odwiedziny pacjentów we wszystkich klinikach ICZMP zalecane są:

– w niedzielę święta w godz. 10:00 – 19:30

– w pozostałe dni w godz. 14:00 – 19:30

 • W przypadkach szczególnych (np. wzrost zakażeń SARS-CoV-2) odwiedziny mogą być czasowo wstrzymane. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor lub upoważniony  przez niego lekarz.
 • Osoba odwiedzająca musi być zdrowa, bez oznak infekcji wirusowej.
 • Z uwagi na bezpieczeństwo pacjentów i personelu nadal obowiązują zasady reżimu sanitarnego. Na terenie Instytutu wszystkie osoby zobowiązane są do:
 • bezwzględnego zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki ochronnej,
 • zachowania dystansu min. 1,5 m od pozostałych osób w otoczeniu,
 • przestrzegania higieny rąk – mycie i dezynfekcja.
 • Na czas odwiedzin w oddziałach szczególnego nadzoru medycznego należy stosować odzież ochronną jednorazowego użytku.
 • W przypadkach uzasadnionych kierownik kliniki może zezwolić osobie bliskiej dla pacjenta na stałe przebywanie w klinice lub odwiedziny poza wyznaczonymi godzinami. Dotyczy to również odwiedzanie pacjentów przebywających w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej.
 • Osobom odwiedzającym pacjentów zabrania się:

– dostarczania alkoholu oraz artykułów, które zostały zabronione przez lekarza,

– siadania na łóżkach,

– prowadzenia głośnych rozmów, zakłócając spokój innym pacjentom,

– naruszać prawa do intymności innych pacjentów w salach wieloosobowych,

– palenia tytoniu i spożywania alkoholu.

 • Nie zezwala się na odwiedziny u pacjentów osobom z chorobą zakaźną.
 • Każdego pacjenta mogą odwiedzać jednocześnie dwie osoby.
 • Ze względu na bezpieczeństwo odwiedzających zaleca się, aby na teren kliniki nie wprowadzać dzieci poniżej 7 roku życia.
 • Osoby odwiedzające muszą podporządkować się wszystkim poleceniom ii wskazówkom personelu szpitalnego. Na czas wizyt lekarskich w Sali chorych, wykonywania zabiegów lub konsultacji, osoby odwiedzające musza opuścić salę.
 • W klinikach odwiedziny pacjentów mogą odbywać się w świetlicy /kąciku rodzica lub w salach chorych.
 • W klinikach pediatrycznych jedno z rodziców  / opiekunów ma prawo do pobytu całodobowego .
 • Odwiedzający pacjenta (najbliższa rodzina, inna osoba upoważniona przez pacjenta) ma prawo w trakcie odwiedzin uzyskać informacje o leczeniu i stanie zdrowia pacjenta.  Informacji udziela Kierownik kliniki lub lekarz dyżurny.
 • Rodzina pacjenta  / osoby bliskie mogą uczestniczyć samodzielnie i / lub pod nadzorem pielęgniarki / położnej w procesie pielęgnacji pacjenta w zakresie ustalonym przez personel medyczny.
 • Szatnia dla odwiedzających jest obowiązkowa i bezpłatna.
 • Osoby odwiedzające, które nie będą stosować się do obowiązującego Regulaminu w klinice lub do wskazówek personelu szpitala, będą proszone o opuszczenie szpitala.

§2.

Zobowiązuje się Kierowników Klinik/Działów/Zakładów, Kierownika Zespołu
Poradni Specjalistycznych, Pielęgniarki / Położne Oddziałowe / Koordynujące oraz Kierowników wszystkich pozostałych komórek organizacyjnych do zapoznania podległego personelu z ustalonymi zasadami i nadzoru nad przestrzeganiem ustalonych zasad.

§3.

Polecenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Udostępnij:

Facebook
Twitter

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować: