Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Konkurs na Stanowisko Post-doc finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu OPUS22 nr 2021/43/B/NZ5/01641 pt. „Skala Ryzyka Poligenicznego – kalkulacja ryzyka niekorzystnych zdarzeń sercowo-naczyniowych, w oparciu o częste warianty genetyczne w 8-letniej obserwacji populacji LIPIDOGEN2015” w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki”

Oczekiwania wobec kandydata: Opis zadań: Opracowanie materiału biologicznego, określenie parametrów jakościowych DNA przeznaczonego do analizy z wykorzystaniem mikromacierzy służących wysokoprzpustowemu oznaczaniu polimorfizmów genetycznych. Analiza danych typu genome wide association studies. Aplikacja powinna zawierać: 1. Życiorys uwzględniający dotychczasowe osiągnięcia naukowe2. List motywacyjny3. Dyplom uzyskania tytułu doktora nauk biologicznych/biotechnologicznych lub pokrewnych (potwierdzona kserokopia) wraz z suplementem;4. Oświadczenie …

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU ENDOKRYNOLOGII I DIABETOLOGII DZIECIĘCEJ W ZESPOLE PORADNI SPECJALISTYCZNYCH – PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA DLA DZIECI W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” W ŁODZI

Przedmiot konkursu : 2. Świadczenia obejmują w szczególności: 3. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do posiadania i przedstawienia Udzielającemu zamówienia aktualnego orzeczenia lekarskiego od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy. Badanie to Przyjmujący zamówienie przeprowadza na własny koszt. 4. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest udzielać świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy …