Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Zmarł prof. Andrzej Chilarski

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora dr hab. med. Andrzeja Chilarskiego lekarza o wielkim autorytecie, znakomitego chirurga dziecięcego, nauczyciela  i przyjaciela.

Prof. dr hab. med. Andrzej Chilarski ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Łodzi w 1964 roku . W 1966 roku rozpoczął pracę w Klinice Chirurgii Dziecięcej Akademii Medycznej w Łodzi , w której kolejno uzyskał I i II stopień specjalizacji z chirurgii dziecięcej. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał 1976 roku . W latach 1979-80 odbył 9 miesięczny staż naukowy w Klinice Chirurgii Dziecięcej w Liverpool, Wielka Brytania. W 1986 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. W roku 1988 otrzymał stanowisko docenta w Klinice Chirurgii Dziecięcej Akademii Medycznej w Łodzi. Przez wiele lat był adiunktem do spraw dydaktycznych, prowadził Studenckie Koło Naukowe. Za działalność tą otrzymał szereg nagród Rektora. 

Kierownik Kliniki

W 1990 roku został Kierownikiem Oddziału Chirurgii Noworodkowej i Dziecięcej początkowo Instytutu Pediatrii AM w nowo powstałym Szpitalu Pomniku Matki Polki w Łodzi, a następnie już Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. W roku 1997 dr hab. med. Andrzej Chilarski otrzymał tytuł profesora zwyczajnego nauk medycznych.  Funkcję Kierownika Kliniki pełnił przez ponad 21 lat, a kierowana przez niego Klinka stała się czołowym ośrodkiem chirurgii dziecięcej, zwłaszcza w leczeniu  wrodzonych wad u noworodków.

Dorobek naukowy Profesora obejmuje ponad 300 pozycji/prac opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Wiele z nich poświęconych było badaniom nad gojeniem i regeneracją śledziony oraz nad skutkami jej usunięcia. Niezwykle cenne były badania kliniczne i doświadczalne  w zakresie chirurgii noworodka, zwłaszcza dotyczące  wad wrodzonych powłok brzusznych, w malformacji odbytniczo-odbytowych , oraz poświęcone urazom u dzieci,  w tym zespołowi dziecka maltretowanego.   

Wyjątkowy nauczyciel

Profesor Andrzej Chilarski był promotorem 17 przewodów doktorskich, oraz 3 przewodów habilitacyjnych. Dwoje jego wychowanków otrzymało tytuł profesora zwyczajnego. Aktywnie uczestniczył w szkoleniu przed i podyplomowym. Był wieloletnim członkiem Komisji egzaminacyjnej na II stopień specjalizacji z chirurgii dziecięcej. Pod jego kierownictwem 8 lekarzy uzyskało specjalizacje I stopnia  i 15 lekarzy specjalizację II stopnia  z chirurgii dziecięcej. Czynnie uczestniczył w pracach  Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, którego w latach 2003-2006 był Prezesem. Profesor Andrzej Chilarski otrzymał medal Prof. Jana Kossakowskiego. Jest to wyróżnienie, przyznawane od 1994 r. przez kapitułę Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych specjalistom tej dziedziny za wybitne zasługi dla jej rozwoju. Profesor był również wieloletnim konsultantem wojewódzkim chirurgii dziecięcej w województwie sieradzkim oraz łódzkim.

Żegnamy dobrego człowieka, znakomitego lekarza, nauczyciela, przyjaciela.

Udostępnij:

Facebook
Twitter

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować: