ZP/96/2015

Dostawa środków do utrzymania czystości, środków myjąco – dezynfekujących, kosmetyków środków do uzdatniania wody oraz artykułów pasmanteryjnych (nici lniane, gumy do KTG) dla Instytutu „CZMP”

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

 

Rozstrzygnięcie: