Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na stanowisko naukowe adiunkta z jednoczesnym udzielaniem świadczeń medycznych w Zakładzie Genetyki – dyscyplina naukowa – nauki medyczne.

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska naukowego adiunkta z jednoczesnym udzielaniem świadczeń medycznych. Kandydat powinien posiadać wykształcenie wyższe z zakresu nauk medycznych lub biologicznych, posiadać stopień naukowy doktora, dorobek naukowy udokumentowany publikacjami, znajomość języka angielskiego. Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów: II. Układ wykazu publikacji (chronologicznie): III. Oferty należy składać pod adresem: Instytut „Centrum Zdrowia …

Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na stanowisko naukowe asystenta z jednoczesnym udzielaniem świadczeń medycznych w Zakładzie Genetyki – dyscyplina naukowa – nauki medyczne.

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska naukowego asystenta z jednoczesnym udzielaniem świadczeń medycznych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Kandydat powinien posiadać wykształcenie wyższe, dorobek naukowy udokumentowany publikacjami, znajomość języka angielskiego. Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów: II. Układ wykazu publikacji (chronologicznie): III. Oferty należy składać pod adresem: Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” 93-338 Łódź ul. …

Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na stanowisko naukowe: profesora instytutu z jednoczesnym udzielaniem świadczeń medycznych w Klinice Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Leczenia Endometriozy – dyscyplina naukowa – nauki medyczne.

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska naukowego profesora instytutu z jednoczesnym udzielaniem świadczeń medycznych  w Klinice Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Leczenia Endometriozy w pełnym wymiarze etatu. Kandydat powinien posiadać tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, tytuł lekarza, specjalizację zgodną ze specyfiką kliniki, znajomość języka angielskiego. W związku z jednoczesnym pełnieniem funkcji naukowej w ramach …

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” zatrudni Zastępcę Kierownika Projektu ds. Technicznych

w związku z realizacją projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi wraz z budową instalacji odnawialnych źródeł energii dofinansowanego w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Budownictwo energooszczędne, Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie nabór 1/2019 Więcej informacji o projekcie …

Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na stanowisko naukowe: adiunkta z jednoczesnym udzielaniem świadczeń medycznych Zakładzie Diagnostyki Obrazowej – dyscyplina naukowa – nauki medyczne.

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska  naukowego adiunkta z jednoczesnym udzielaniem świadczeń medycznych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej. Kandydat powinien posiadać stopień doktora nauk medycznych, doświadczenie w opracowaniu i analizie badań diagnostycznych i badań czynnościowych rezonansu magnetycznego, dorobek naukowy udokumentowany publikacjami oraz znajomość języka angielskiego. Układ wykazu publikacji (chronologicznie): Oferty należy składać pod adresem: Instytut „Centrum Zdrowia …

Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na stanowisko naukowe: adiunkta z jednoczesnym udzielaniem świadczeń medycznych w Kliniki Ortopedii i Traumatologii – dyscyplina naukowa – nauki medyczne.

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska naukowego adiunkta z jednoczesnym udzielaniem świadczeń medycznych w Kliniki Ortopedii i Traumatologii. Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora, tytuł lekarza, specjalizację zgodną ze specjalizacją kliniki, dorobek naukowy udokumentowany publikacjami oraz znajomość języka angielskiego. Układ wykazu publikacji (chronologicznie): Oferty należy składać pod adresem: Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” 93-338 Łódź ul. …

Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na stanowisko naukowe: asystenta w Klinice Kardiologii i Wad Wrodzonych Dorosłych – dyscyplina naukowa – nauki medyczne.

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska  naukowego asystenta w Kliniki Kardiologii i Wad Wrodzonych Dorosłych w niepełnym wymiarze etatu. Kandydat powinien posiadać tytuł magistra nauk przyrodniczych, dorobek w postaci dokonanych zgłoszeń wynalazków do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej lub WIPO, udokumentowane doświadczenie w zakresie przeprowadzania i analizy badań naukowych oraz znajomość języka angielskiego. Oferty należy składać pod …