Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Poprzedni
Następny

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na stanowisko naukowe: profesora w Klinice Kardiologii i Wad wrodzonych Dorosłych – dyscyplina naukowa – nauki medyczne.

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska naukowego profesora w niepełnym wymiarze etatu. Kandydat musi posiadać tytuł naukowy profesora, tytuł lekarza, znajomość języka angielskiego oraz znaczący dorobek naukowy udokumentowany publikacjami.                Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów: Podanie skierowane do Dyrektora Instytutu o przyjęcie na stanowisko naukowe profesora w Klinice Kardiologii i Wad Wrodzonych Dorosłych. …

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ INFORMUJE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W CELU OBSADZENIA STANOWISKA KIEROWNICZEGO W PIONIE NACZELNEJ PIELĘGNIARKI: Pielęgniarki oddziałowej w Klinice Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Leczenia Endometriozy

Wymagane kwalifikacje zawodowe: – wykształcenie wyższe pielęgniarskie lub inne wyższe mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej i średnie medyczne oraz 3 lata pracy w szpitalu albo, – wykształcenie średnie medyczne i specjalizacja w dziedzinie organizacji lub zarządzania lub specjalizację zgodnie ze specjalnością Kliniki Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Leczenia Endometriozy oraz 5 lat pracy …

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi
zatrudni pracownika na stanowisko Księgowej / Księgowego

Opis stanowiska: Kontrola i bieżąca weryfikacja dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym; Księgowanie faktur zakupu, wyciągów bankowych; Przygotowywanie zestawień i analiz na potrzeby wewnętrznej i zewnętrznej sprawozdawczości. Współpraca przy analizie i uzgadnianiu sald na kontach rozrachunkowych, wynikowych i bilansowych. Analiza rozrachunków z dostawcami, Archiwizacja dokumentów księgowych; Współpraca w zakresie zamknięcia miesiąca/roku Wymagania: Wykształcenie minimum średnie ekonomiczne lub …

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi
zatrudni pracownika na stanowisko Analityka finansowego

Opis stanowiska: Osoba pełniąca tę rolę pod nadzorem Z-cy Dyrektora ds. Finansowych czynnie uczestniczy w przygotowaniu budżetu i kontroli jego realizacji. Do obowiązków Analityka finansowego należeć będzie m.in.: Aktywny udział w procesie budżetowania i prognozowania lub planowania krótkoterminowego                  i wieloletniego. Kontrola realizacji powyższych planów. Analiza realizacji budżetów, wyjaśnianie odchyleń, rekomendacje.     Przygotowywanie okresowych i doraźnych raportów …

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” zatrudni informatyka (1 osoba) do projektu „Wdrażanie modelu telemedycznego z dziedziny kardiologii przez Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki””, realizowany w ramach Programu: Projekt pilotażowy na testowanie modelu telemedycznego z dziedziny: Kardiologia, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

    Planowane zatrudnienie dla 1 osoby na okres: 14.10.2022 – 31.12.2023 na ½ etatu:  I. Opis stanowiska: Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych w projekcie w zakresie sieci informatycznej, oprogramowania i sprzętu; Sprawowanie nadzoru nad sprawnością techniczną i eksploatacyjną urządzeń infrastruktury teleinformatycznej w projekcie; Nadzór oraz zapewnieniem bezpieczeństwa systemów informatycznych w projekcie oraz właściwym zabezpieczeniem …

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni Informatyka w Sekcji Informatyki

 I. Opis stanowiska: Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi w zakresie sieci informatycznej, oprogramowania i sprzętu; Sprawowanie nadzoru nad sprawnością techniczną i eksploatacyjną urządzeń infrastruktury teleinformatycznej; Opieka nad serwerami; Administrowanie wewnętrzną siecią komputerową; Nadzór oraz zapewnieniem bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz sprawowanie nadzoru nad legalnością stosowanego oprogramowania i właściwym …

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisku Technika elektroradiologii

 I. Opis stanowiska: Obsługa angiografu jednopłaszczyznowego Obsługa hemodynamiki powiązanej z aparatem angiograficznym, wyliczanie przecieków wewnątrzsercowych i oporów naczyń płucnych    Nagrywanie płyt dokumentujących badania diagnostyczne oraz ich archiwizacja. Realizowanie badań w programie CliniNet. Prowadzenie wymaganej dokumentacji medycznej, dotyczącej wykonywanych badań. Dbałość o czystość używanej aparatury medycznej, skanerów, płyt obrazowych, detektorów, sprzętu ochronnego itp. Kalibracja używanej …

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni specjalistę ds. BHP w Sekcji BHP i Ochrony Środowiska

 I. Opis stanowiska: Przygotowywanie oraz aktualizacja oceny ryzyka zawodowego. Prowadzenie szkoleń wstępnych/ okresowych w dziedzinie bhp. Nadzór nad przestrzeganiem zasad i przepisów z zakresu bhp. Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków, sporządzanie dokumentacji powypadkowej. Przygotowywanie raportów, prezentacji, etc.   II. Wymagania: Wykształcenie wyższe kierunkowe lub studia podyplomowe z dziedziny bhp. Minimum roczne doświadczenie w pracy na …

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Technika Laboratoryjnego w Zakładzie Genetyki

I. Do obowiązków na stanowisku pracy w szczególności należą: Czynności laboratoryjne związane z przygotowaniem, zabezpieczeniem i analizą materiału biologicznego, a w szczególności: przyjmowanie materiału do badań, archiwizacja próbek zgodnie ze zleceniem izolacja DNA z materiału biologicznego metodą manualną i automatyczną, wykonywanie niektórych etapów badań genetycznych pod nadzorem diagnosty, raportowanie wyników w dedykowanych bazach. Uzgadnianie, sporządzanie, …

pl Polish
X