Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous
Next

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” zatrudni specjalistę ds. jakości w Onkologicznym Centrum Wsparcia Badań Klinicznych

w związku z realizacją projektu „Onkologiczne Centrum Wsparcia Badań Klinicznych przy Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi” ,dofinansowanego przez Agencję Badań Medycznych,nr umowy o dofinansowanie 2021/ABM/06/00007-00 I. Opis stanowiska: Do obowiązków Inspektora pełniącego funkcję asystenta ds. archiwizacji administracji będzie należało: tworzenie nowych i aktualizowanie istniejących procedur/instrukcji kontrola jakości prowadzonych badań w CWBK monitorowanie niekomercyjnych …

Specjalista ds. przygotowania danych z rezonansu magnetycznego

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” zatrudni specjalistę ds. przygotowania danych z rezonansu magnetycznego (1 osoba) do projektu  „COVID FAST: Ocena zmian w miąższu płucnym występujących  u pacjentów po przebytej infekcji COVID-19 i ich wpływ na krążenie płucne – badanie przy użyciu autorskiego, hybrydowego protokołu opartego o RM, USG i algorytmy sztucznej inteligencji” , nr wniosku …

Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”
ogłasza konkurs na stanowisko naukowe:
profesora instytutu z jednoczesnym udzielaniem świadczeń zdrowotnych w Klinice Kardiochirurgii.- dyscyplina naukowa – nauki medyczne.

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska naukowego profesora instytutu z jednoczesnym udzielaniem świadczeń zdrowotnych w pełnym wymiarze etatu. Kandydat musi posiadać tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, tytuł lekarza, specjalizację zgodną ze specyfiką kliniki, znajomość języka angielskiego. W związku z jednoczesnym pełnieniem funkcji naukowej w ramach instytutu badawczego konieczne jest oprócz ww. wymogów posiadanie …

Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”
ogłasza konkurs na stanowisko naukowe:
profesora z jednoczesnym pełnieniem funkcji kierownika Kliniki Ginekologii Operacyjnej, Endoskopowej i Ginekologii Onkologicznej – dyscyplina naukowa – nauki medyczne.

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska naukowego profesora z jednoczesnym pełnieniem funkcji kierownika Kliniki Ginekologii Operacyjnej, Endoskopowej i Ginekologii Onkologicznej w pełnym wymiarze etatu. Kandydat musi posiadać tytuł naukowy profesora, tytuł lekarza, specjalizację zgodną ze specyfiką kliniki, znajomość języka angielskiego. W związku z jednoczesnym pełnieniem funkcji naukowej w ramach instytutu badawczego konieczne jest oprócz ww. wymogów …

Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”
ogłasza konkurs na stanowisko naukowe:
profesora z jednoczesnym pełnieniem funkcji kierownika Kliniki Kardiologii i Wad Wrodzonych Dorosłych – dyscyplina naukowa – nauki medyczne.

Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”ogłasza konkurs na stanowisko naukowe:profesora z jednoczesnym pełnieniem funkcji kierownika Kliniki Kardiologii i Wad Wrodzonych Dorosłych – dyscyplina naukowa – nauki medyczne. Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów: Podanie skierowane do Dyrektora Instytutu o przyjęcie na stanowisko naukowe profesora z jednoczesnym pełnieniem funkcji kierownika Kliniki Kardiologii i Wad Wrodzonych …

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni Informatyka w Sekcji Informatyki

Opis stanowiska: • Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi w zakresie sieci informatycznej, oprogramowania i sprzętu;• Sprawowanie nadzoru nad sprawnością techniczną i eksploatacyjną urządzeń infrastruktury teleinformatycznej;• Opieka nad serwerami;• Administrowanie wewnętrzną siecią komputerową;• Nadzór oraz zapewnieniem bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz sprawowanie nadzoru nad legalnością stosowanego oprogramowania i właściwym …

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Księgowej / Księgowego

Opis stanowiska: Księgowanie sprzedaży w zakresie przygotowania do deklaracji VAT. Weryfikacja faktur zakupowych pod względem przygotowywanych deklaracji VAT. Księgowanie innych dokumentów zewnętrznych i wewnętrznych (m.in. księgowanie wyciągów bankowych, potwierdzanie i uzgadnianie salda z kontrahentami). Przygotowywanie zestawień i analiz na potrzeby wewnętrznej i zewnętrznej sprawozdawczości. Współpraca przy analizie i uzgadnianiu kont rozrachunkowych, wynikowych i bilansowych. Wykonywanie …

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ INFORMUJE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W CELU OBSADZENIA STANOWISKA KIEROWNICZEGO W PIONIE NACZELNEJ PIELĘGNIARKI

STANOWISKO: Położnej Oddziałowej w Bloku Porodowym Wymagane kwalifikacje zawodowe wykształcenie wyższe pielęgniarskie lub inne wyższe mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej i średnie medyczne oraz 3 lata pracy w szpitalu albo, wykształcenie średnie medyczne i specjalizacja w dziedzinie organizacji lub zarządzania lub specjalizację zgodnie ze specjalnością Bloku Porodowego oraz 5 lat pracy w …

Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na stanowisko naukowe: profesora z jednoczesnym pełnieniem funkcji kierownika Kliniki Kardiochirurgii – dyscyplina naukowa – nauki medyczne.

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska naukowego profesora z jednoczesnym pełnieniem funkcji kierownika Kliniki Kardiochirurgii w pełnym wymiarze etatu. Kandydat musi posiadać tytuł naukowy profesora, tytuł lekarza, specjalizację zgodną ze specyfiką kliniki, znajomość języka angielskiego. W związku z jednoczesnym pełnieniem funkcji naukowej w ramach instytutu badawczego konieczne jest oprócz ww. wymogów posiadanie przez kandydata znaczącego dorobku …

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Inspektora w Dziale Informacji Naukowej

Do podstawowych obowiązków na danym stanowisku należeć będzie: Pełna obsługa oraz realizacja zadań Rady Naukowej ICZMP Obsługa administracyjna posiedzeń Rady Naukowej oraz sporządzanie protokołów z tych posiedzeń. Przygotowywanie materiałów na posiedzenia Komisji Rady Naukowej. Bieżąca obsługa administracyjna posiedzeń Komisji Rady Naukowej oraz sporządzanie protokołów z tych posiedzeń. Prowadzenie dokumentacji związanej z przeprowadzaniem przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych oraz …