Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous
Next

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” zatrudni specjalistę ds. jakości w Onkologicznym Centrum Wsparcia Badań Klinicznych

w związku z realizacją projektu „Onkologiczne Centrum Wsparcia Badań Klinicznych przy Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi” ,dofinansowanego przez Agencję Badań Medycznych,nr umowy o dofinansowanie 2021/ABM/06/00007-00 I. Opis stanowiska: Do obowiązków Inspektora pełniącego funkcję asystenta ds. archiwizacji administracji będzie należało: tworzenie nowych i aktualizowanie istniejących procedur/instrukcji kontrola jakości prowadzonych badań w CWBK monitorowanie niekomercyjnych …

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ONKOLOGII KLINICZNEJ W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

PRZEDMIOT KONKURSU: Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii klinicznej – hospitalizacja, onkologia kliniczna – hospitalizacja pakiet kliniczny oraz wykonywanie ambulatoryjnych świadczeń medycznych w zakresie onkologii klinicznej w następujący sposób: Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w miejscu udzielania świadczeń od poniedziałku do piątku zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Kierownika Kliniki Onkologii. Świadczenia …

Specjalista ds. przygotowania danych z rezonansu magnetycznego

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” zatrudni specjalistę ds. przygotowania danych z rezonansu magnetycznego (1 osoba) do projektu  „COVID FAST: Ocena zmian w miąższu płucnym występujących  u pacjentów po przebytej infekcji COVID-19 i ich wpływ na krążenie płucne – badanie przy użyciu autorskiego, hybrydowego protokołu opartego o RM, USG i algorytmy sztucznej inteligencji” , nr wniosku …

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”
OGŁASZA KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Z ZAKRESU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

w pakietach: usługi lekarskie Budynek A, usługi lekarskie Budynek B, usługi pielęgniarskie, dyżur na SOR Przedmiotem postępowania jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii dzieci i dorosłych w zakresie działalności Szpitala w pakietach: w budynku A, w tym OIT – CPV: 8512111100-4 Ogólne usługi lekarskie (Pakiet 1) w budynku B – CPV: 8512111100-4 Ogólne …

Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”
ogłasza konkurs na stanowisko naukowe:
profesora instytutu z jednoczesnym udzielaniem świadczeń zdrowotnych w Klinice Kardiochirurgii.- dyscyplina naukowa – nauki medyczne.

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska naukowego profesora instytutu z jednoczesnym udzielaniem świadczeń zdrowotnych w pełnym wymiarze etatu. Kandydat musi posiadać tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, tytuł lekarza, specjalizację zgodną ze specyfiką kliniki, znajomość języka angielskiego. W związku z jednoczesnym pełnieniem funkcji naukowej w ramach instytutu badawczego konieczne jest oprócz ww. wymogów posiadanie …

Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”
ogłasza konkurs na stanowisko naukowe:
profesora z jednoczesnym pełnieniem funkcji kierownika Kliniki Ginekologii Operacyjnej, Endoskopowej i Ginekologii Onkologicznej – dyscyplina naukowa – nauki medyczne.

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska naukowego profesora z jednoczesnym pełnieniem funkcji kierownika Kliniki Ginekologii Operacyjnej, Endoskopowej i Ginekologii Onkologicznej w pełnym wymiarze etatu. Kandydat musi posiadać tytuł naukowy profesora, tytuł lekarza, specjalizację zgodną ze specyfiką kliniki, znajomość języka angielskiego. W związku z jednoczesnym pełnieniem funkcji naukowej w ramach instytutu badawczego konieczne jest oprócz ww. wymogów …

Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”
ogłasza konkurs na stanowisko naukowe:
profesora z jednoczesnym pełnieniem funkcji kierownika Kliniki Kardiologii i Wad Wrodzonych Dorosłych – dyscyplina naukowa – nauki medyczne.

Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”ogłasza konkurs na stanowisko naukowe:profesora z jednoczesnym pełnieniem funkcji kierownika Kliniki Kardiologii i Wad Wrodzonych Dorosłych – dyscyplina naukowa – nauki medyczne. Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów: Podanie skierowane do Dyrektora Instytutu o przyjęcie na stanowisko naukowe profesora z jednoczesnym pełnieniem funkcji kierownika Kliniki Kardiologii i Wad Wrodzonych …

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU PEDIATRII I/LUB RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM Z PEDIATRYCZNYM CENTRUM URAZOWYM I LĄDOWISKIEM W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

PRZEDMIOT KONKURSU: Przedmiotem postępowania jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny ratunkowej i/ lub pediatrii w następujący sposób:    PAKIET I wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny ratunkowej i/ lub pediatrii w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Pediatrycznym Centrum Urazowym i Lądowiskiem od poniedziałku do piątku zgodnie z harmonogramem pracy sporządzonym przez kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Pediatrycznym …

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”
OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU CHIRURGII DZIECIĘCEJ W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM Z PEDIATRYCZNYM CENTRUM URAZOWYM I LĄDOWISKIEM W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

PRZEDMIOT KONKURSU: Przedmiotem postępowania jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii dziecięcej w następujący sposób: PAKIET I wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii dziecięcej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Pediatrycznym Centrum Urazowym i Lądowiskiem od poniedziałku do piątku zgodnie z harmonogramem pracy sporządzonym przez kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Pediatrycznym Centrum Urazowym i Lądowiskiem PAKIET …

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni Informatyka w Sekcji Informatyki

Opis stanowiska: • Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi w zakresie sieci informatycznej, oprogramowania i sprzętu;• Sprawowanie nadzoru nad sprawnością techniczną i eksploatacyjną urządzeń infrastruktury teleinformatycznej;• Opieka nad serwerami;• Administrowanie wewnętrzną siecią komputerową;• Nadzór oraz zapewnieniem bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz sprawowanie nadzoru nad legalnością stosowanego oprogramowania i właściwym …