Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni Młodszego asystenta z dziedziny kardiologii do Project 101128983 – Provide, European Health and Digital Executive Agency (Hadea) w wymiarze 30 godzin miesięcznie

Do obowiązków na stanowisku pracy będzie należeć: Wymagania: Wymagane dokumenty: Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy.: Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni lekarza specjalistę w zakresie nefrologii do pracy w Stacji Dializ dla osób dorosłych

Opis stanowiska: Udzielanie świadczeń medycznych w ramach umowy NFZ w Pododdziale Dializoterapii Kliniki Pediatrii Immunologii i Nefrologii Instytutu CZMP Wymagania: Wymagane dokumenty: Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy.: Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na stanowisko naukowe asystenta w Zakładzie Genetyki – dyscyplina naukowa – nauki medyczne

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska naukowego asystenta w niepełnym wymiarze czasu pracy. Kandydat powinien posiadać tytuł lekarza medycyny, specjalizację z zakresu genetyki klinicznej lub lekarz będący w trakcie ostatniego roku odbywania specjalizacji z zakresu genetyki klinicznej, doświadczenie w pracy naukowej potwierdzone publikacjami naukowymi o zasięgu międzynarodowym, doświadczenie w aplikowaniu o środki na realizację projektów badawczych, …

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ PATOMORFOLOGICZNYCH W ZAKŁADZIE PATOMORFOLOGII KLINICZNEJ INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

PRZEDMIOT KONKURSU: Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań patomorfologicznych w następujący sposób: PAKIET I Realizowanie w laboratorium w miejscu udzielania świadczeń następujących badań zgodnie z harmonogramem czasu pracy zatwierdzonym przez Kierownika Zakładu Patomorfologii Klinicznej: obróbka i pobieranie wycinków z materiału operacyjnego do postaci bloczków   PAKIET II Realizowanie …

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH Z ZAKRESU WYKONYWANIA I OPISYWANIA BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH (RTG, TK, RM, USG) ORAZ BADAŃ MAMMOGRAFICZNYCH W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

PRZEDMIOT KONKURSU: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżuru medycznego w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej (zwany dalej: ZDO), wykonywania i opisywania badań obrazowych metodą rezonansu magnetycznego, badań tomografii komputerowej, badań ultrasonograficznych oraz badań radiologicznych (RTG i Mammografie). Przedmiot postępowania podzielony jest na części. Oferent może złożyć ofertę na jedną, kilka …

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH Z ZAKRESU WYKONYWANIA I OPISYWANIA BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH (RTG, TK, RM, USG) ORAZ BADAŃ MAMMOGRAFICZNYCH W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

PRZEDMIOT KONKURSU: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżuru medycznego w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej (zwany dalej: ZDO), wykonywania i opisywania badań obrazowych metodą rezonansu magnetycznego, badań tomografii komputerowej badań ultrasonograficznych oraz badań radiologicznych (RTG i Mammografie). Przedmiot postępowania podzielony jest na części. Oferent może złożyć ofertę na jedną, kilka …

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi ogłasza otwarty nabór partnera do Konsorcjum tworzonego w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dotyczącego eksperymentu badawczego z dziedziny ginekologii, a w obszarze zdrowia reprodukcyjnego.

Otwarty Nabór Partnera Konsorcjum na podstawie zapisów pkt. 2.5.2. Regulaminu konkursu ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych na niekomercyjne badania kliniczne i eksperymenty badawcze – konkurs numer: ABM/2024/1. Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi ogłasza otwarty nabór partnera do Konsorcjum tworzonego w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dotyczącego eksperymentu badawczego z dziedziny ginekologii, a …

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH Z ZAKRESU WYKONYWANIA I OPISYWANIA BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH (RTG, TK, RM) ORAZ BADAŃ MAMMOGRAFICZNYCH W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

PRZEDMIOT KONKURSU: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżuru medycznego w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej (zwany dalej: ZDO), wykonywania i opisywania badań obrazowych metodą rezonansu magnetycznego, badań tomografii komputerowej badań ultrasonograficznych oraz badań radiologicznych (RTG i Mammografie). Przedmiot postępowania podzielony jest na części. Oferent może złożyć ofertę na jedną, kilka …