Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU CHIRURGII DZIECIĘCEJ W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM Z PEDIATRYCZNYM CENTRUM URAZOWYM I LĄDOWISKIEM W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

PRZEDMIOT KONKURSU: Przedmiotem postępowania konkursowego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii dziecięcej w następujący sposób: wykonywanie świadczeń medycznych z zakresu chirurgii dziecięcej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Pediatrycznym Centrum Urazowym i Lądowiskiem zgodnie z harmonogramem pracy sporządzonym przez kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Pediatrycznym Centrum Urazowym i Lądowiskiem ( dalej: Przedmiot umowy ) Świadczenia obejmują …

Otwarty Nabór Partnera Konsorcjum na podstawie zapisów pkt. 2.5.2. Regulaminu konkursu ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych na realizację badań epidemiologicznych dotyczących wielochorobowości – konkurs numer: ABM/2023/3.

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi ogłaszaotwarty nabór partnera do Konsorcjum tworzonego w celu wspólnego przygotowaniai realizacji projektu dotyczącego niekomercyjnych badań epidemiologicznych. Ostateczny termin składania ofert 22.08.2023 r. 1. Zgłoszenie musi zostać nadesłane nie później niż 14 dniod dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej Instytutu „CentrumZdrowia Matki Polki” w Łodzi tj. do dnia …

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE NEONATOLOGII W KLINICE NEONATOLOGII, PATOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII NOWORODKA I/LUB KLINICE INTENSYWNEJ TERAPII I WAD WRODZONYCH NOWORODKÓW I NIEMOWLĄT I PODODDZIAŁACH NOWORODKÓW PRZY KLINIKACH POŁOŻNICZYCH W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI

1. PRZEDMIOT KONKURSU:   a) udzielanie świadczeń medycznych w dni robocze, tj. poniedziałek –  piątek zgodnie z ustalonym harmonogramem czasu pracy zatwierdzonym przez Kierownika Kliniki.  b) udzielanie świadczeń medycznych w soboty, niedziele i święta oraz dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z ustalonym harmonogramem czasu pracy zatwierdzonym przez Kierownika Kliniki.    2. . Warunki wymagane …

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII – usługi lekarskie w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi

1. PRZEDMIOT KONKURSU: 1) Szpital Pediatryczny, w tym Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej B i Klinice Intensywnej Terapii Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt – CPV: 8512111100-4 Ogólne usługi lekarskie (Pakiet 1) 2)  Szpital Pediatryczny – CPV: 8512111100-4 Ogólne usługi lekarskie (Pakiet 2) 3) Szpital Pediatryczny – w tym Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej …

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU PEDIATRII I/LUB URODYNAMIKI W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM Z PEDIATRYCZNYM CENTRUM URAZOWYM I LĄDOWISKIEM W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

1. PRZEDMIOT KONKURSU: świadczenia usług lekarskich służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia z zakresu pediatrii i/lub urodynamiki w ramach ordynacji podstawowej i dyżurowej w następujący sposób:    Pakiet I: Pakiet II: Pakiet III: wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pediatrii w Klinice Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii od poniedziałku do piątku zgodnie z harmonogramem pracy sporządzonym …

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU CHIRURGII DZIECIĘCEJ W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM Z PEDIATRYCZNYM CENTRUM URAZOWYM I LĄDOWISKIEM W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

1. PRZEDMIOT KONKURSU: Przedmiotem postępowania jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii dziecięcej w następujący sposób:    Pakiet I: Pakiet II:  ( dalej: Przedmiot umowy ) 2. Świadczenia obejmują w szczególności:: 3. W przypadku PAKIETU I i II lekarz udzielający świadczenia medyczne z zakresu  chirurgii dziecięcej w SOR zobowiązany jest do współpracy z innymi jednostkami systemu Państwowego …

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU MEDYCYNY RATUNKOWEJ LUB/I PEDIATRII W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM Z PEDIATRYCZNYM CENTRUM URAZOWYM I LĄDOWISKIEM W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

1. PRZEDMIOT KONKURSU: Przedmiotem postępowania jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny ratunkowej lub/i  pediatrii w następujący sposób:       Pakiet I: Pakiet II: 2. Świadczenia obejmują w szczególności: 3. W przypadku PAKIETU I i II lekarz pediatra zatrudniony w SOR na stanowisku lekarza systemu zobowiązany  jest do współpracy z innymi jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego zgodnie z …

Konkurs na Stanowisko Post-doc finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu OPUS22 nr 2021/43/B/NZ5/01641 pt. „Skala Ryzyka Poligenicznego – kalkulacja ryzyka niekorzystnych zdarzeń sercowo-naczyniowych, w oparciu o częste warianty genetyczne w 8-letniej obserwacji populacji LIPIDOGEN2015” w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki”

Oczekiwania wobec kandydata: Opis zadań: Opracowanie materiału biologicznego, określenie parametrów jakościowych DNA przeznaczonego do analizy z wykorzystaniem mikromacierzy służących wysokoprzpustowemu oznaczaniu polimorfizmów genetycznych. Analiza danych typu genome wide association studies. Aplikacja powinna zawierać: 1. Życiorys uwzględniający dotychczasowe osiągnięcia naukowe2. List motywacyjny3. Dyplom uzyskania tytułu doktora nauk biologicznych/biotechnologicznych lub pokrewnych (potwierdzona kserokopia) wraz z suplementem;4. Oświadczenie …

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU ENDOKRYNOLOGII I DIABETOLOGII DZIECIĘCEJ W ZESPOLE PORADNI SPECJALISTYCZNYCH – PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA DLA DZIECI W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” W ŁODZI

Przedmiot konkursu : 2. Świadczenia obejmują w szczególności: 3. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do posiadania i przedstawienia Udzielającemu zamówienia aktualnego orzeczenia lekarskiego od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy. Badanie to Przyjmujący zamówienie przeprowadza na własny koszt. 4. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest udzielać świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy …