Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous
Next

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Dla Sponsora

Warunkiem prowadzenia badań klinicznych w Instytucie jest zawarcie trójstronnej umowy współpracy pomiędzy podmiotem występującym o przeprowadzenie badania (sponsor/prawny przedstawiciel sponsora lub organizacja CRO), Instytutem a Badaczem. Badanie kliniczne można rozpocząć po podpisaniu umowy współpracy, uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Bioetycznej oraz zgody Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na prowadzenie badania. W …

OnkoCWBK

Utworzenie Onkologicznego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych przy Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi wpłynąć ma na usprawnienie procesów organizacji i realizacji komercyjnych oraz niekomercyjnych badań klinicznych, prowadząc do zwiększenia liczby prowadzonych badań w celu poprawy zdrowia obywateli oraz wygenerowania wzrostu przychodów z tytułu realizacji badań. CWBK zostało z dniem 1 kwietnia 2022 roku powołane …

Badania Kliniczne w ICZMP

Nad realizacją badań klinicznych czuwa wysoko wykwalifikowana kadra, która na bieżąco szkoli się w obszarach swoich specjalności i poszerza swoje kompetencje. Instytut dysponuje pełnym zapleczem medycznym i diagnostycznym. Dodatkowo, przy Instytucie działa niezależna Komisja Bioetyczna, której zadaniem jest opiniowanie projektów planowanych badań, a nasi badacze i personel medyczny, mając na celu dobro pacjenta, zawsze kierują …

Dla Pacjenta

Uczestnictwo w badaniach klinicznych pozwala pacjentom na dostęp do nowoczesnych, innowacyjnych terapii, nierzadko daje szansę na poprawę jakości życia nawet w przypadku najcięższych chorób.  ODNOŚNIK do broszury Najważniejsze informacje Czym jest badanie kliniczne W celu zarejestrowania, każdy lek, musi przejść badania kliniczne. Celem tych badań jest sprawdzenie, czy dana substancja, która znajdzie się w leku, …