Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Konkurs Ofert:

Konkurs na Stanowisko Post-doc finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu OPUS22 nr 2021/43/B/NZ5/01641 pt. „Skala Ryzyka Poligenicznego – kalkulacja ryzyka niekorzystnych zdarzeń sercowo-naczyniowych, w oparciu o częste warianty genetyczne w 8-letniej obserwacji populacji LIPIDOGEN2015” w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki”

Oczekiwania wobec kandydata:

1. Tytuł dr nauk medycznych lub pokrewnych
2. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
3. Doświadczenie w pracy z wykorzystaniem technik z zakresu biologii molekularnej, w tym wysokoprzepustowych metod oceny występowania polimorfizmów, np. sekwencjonowanie następnej generacji czy mikromacierze.
4. Biegłość w analizie danych GWAS – potwierdzone listem referencyjnym.
5.Doświadczenie w realizacji projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.
6. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy związanej z analiza danych z sekwencjonowania następnej generacji (NGS).
7.Gotowość do pracy (np. z materiałem biologicznym).
8. Udokumentowana znajomość środowiska do obliczeń statystycznych R – co najmniej 2 prace opublikowane na listach JCR w ostatnich 4 latach.
9. Samodzielność, rzetelność, wysoka motywacja w realizacji zadań badawczych oraz umiejętność pracy zespołowej.
10. Udokumentowany dorobek naukowy uwzględniający prace badawcze związane z analizą zastosowaniem NGS lub badania związane z analizą SNP w badaniach kliniczno-kontrolnych lub kohortowych – co najmniej 2 prace opublikowane na listach JCR w ostatnich 4 latach.

Opis zadania:

Opracowanie materiału biologicznego, określenie parametrów jakościowych DNA przeznaczonego do analizy z wykorzystaniem mikromacierzy służących wysokoprzpustowemu oznaczaniu polimorfizmów genetycznych.

Analiza danych typu genome wide association studies.

Aplikacja powinna zawierać:

1. Życiorys uwzględniający dotychczasowe osiągnięcia naukowe
2. List motywacyjny
3. Dyplom uzyskania tytułu doktora nauk biologicznych/biotechnologicznych lub pokrewnych (potwierdzona kserokopia) wraz z suplementem;
4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. „Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, wszystkich moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”
5. Wybrani Kandydaci, spełniający wymogi formalne oraz wymagania projektu, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Informacje dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej zostaną przesłane zaproszonym kandydatom poczta elektroniczną.
6. Informujemy, że Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” nie odsyła złożonych dokumentów.

Dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej (pdf) na adresy biuro20@iczmp.edu.pl w temacie maila proszę wpisać ,,Imię Nazwisko Kandydata – OPUS22”.


Kandydata wyłoni komisja powołana przez Kierownika projektu OPUS 22. Ocena wniosków kandydatów odbędzie się zgodnie z par. 14 Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (Regulamin Przyznawania Stypendiów Naukowych NCN W Projektach Badawczych Finansowanych ze Środków Narodowego Centrum Nauki) z dnia 14 marca 2019 r.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 27.03.2023 r.
Forma składania ofert: e-mail: biuro20@iczmp.edu.pl

Warunki zatrudnienia: umowa o pracę na pełny wymiar czasu pracy na czas określony.

Dodatkowe informacje:

Termin składania ofert: 27 marca godz. 23.00 w formie elektronicznej na adres mailowy: biuro20@iczmp.edu.pl