Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Zapytanie ofertowe:

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” zaprasza do składania ofert na konsorcjanta do Konkursu na niekomercyjne badania kliniczne lub eksperymenty badawcze – badania typu head to head – edycja II ABM/2023/1

Nabór konsorcjantów do konkursu Agencji Badań Klinicznych – ABM/2023/1.

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki ogłasza nabór Konsorcjantów do projektu „Ocena bezpieczeństwa i skuteczności ludzkiej immunoglobuliny w prewencji/leczeniu alloimunologicznej małopłytkowości płodu/noworodka spowodowanej przez przeciwciała anty-HPA1a-badanie kliniczne 2 fazy SEIPT FNAIT” w ramach konkursu Agencji Badań Medycznych na niekomercyjne badania kliniczne lub eksperymenty badawcze -badania typu head to head-edycja II  ABM/2023/1 (szczegóły: Konkurs na niekomercyjne badania kliniczne lub eksperymenty badawcze – badania typu head to head – edycja II – Aktualne nabory – Agencja Badań Medycznych (abm.gov.pl) ).

Numer konkursu/naboru

ABM/2023/1

Organizator konkursu:

Agencja Badań Klinicznych

Lider Konsorcjum:

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki

ul. Rzgowska 281/289,

93-338 Łódź

Typ projektu:

Badanie Kliniczne

Tytuł projektu:

 „Ocena skuteczności i bezpieczeństwa dwóch schematów podawania ludzkiej immunoglobuliny w prewencji/ leczenia alloimmunologicznej małopłytkowości płodu/noworodka spowodowanej przez przeciwciała anty-HPA1a  – badanie kliniczne 2 fazy SEIPT FNAIT

Okres realizacji projektu:

Maksymalnie 6 lat

Obszar realizacji projektu:

Polska

Osoba do kontaktów roboczych

Magdalena Ziółkowska

e-mail: magdalena.ziolkowska@iczmp.edu.pl

tel:. 42 271-16-11

 1. Zapraszamy do współpracy:
 1. Organizację/e zajmującą się diagnostyką konfliktu małopłytkowego oraz posiadającą doświadczenie w badaniach nad małopłytkowością.

Przewidywany minimalny zakres zadań w projekcie:

 • Uczestniczenie w rekrutacji pacjentów poprzez upowszechnienie informacji wśród jej członków.
 • Diagnozę krwi pod kątem konfliktu małopłytkowego w zakresie układu HPA-1
 • Aktywny udział w projektowaniu ostatecznej wersji protokołu badania klinicznego.
 • Udział w upowszechnieniu wyników badania klinicznego.
 • Udział w zarządzaniu projektem.
  1. Ośrodek badawczy/Ośrodki badawcze prowadzący/e działalność leczniczą w obszarze diagnostyki konfliktu małopłytkowego oraz posiadającym doświadczenie w badaniach nad małopłytkowością . Przewidywany minimalny zakres zadań w projekcie:
 • Uczestniczenie w tworzeniu projektu badania klinicznego, w tym w szczególności w przygotowaniu założeń Wniosku, projektowaniu protokołu badania klinicznego oraz w procesie rejestracji badania.
 • Diagnozę krwi pod kątem konfliktu małopłytkowego w zakresie układu HPA-1
 • Uczestniczenie w realizacji badania klinicznego w roli ośrodka badawczego.
 • Uczestniczenie w analizie danych będących wynikiem badania klinicznego oraz w przygotowaniu artykułów do publikacji w czasopismach o zasięgu międzynarodowym.
 • Udział w zarządzaniu projektem.

 

 1. Informacje dodatkowe:
  1. Liczba Konsorcjantów została ograniczona do maksymalnie 4 podmiotów.
  2. Wymagane jest utworzenie Konsorcjum i podpisanie umowy przed złożeniem Wniosku
  3. Termin składania wniosków do ABM upływa 23 maj 2023 roku o godzinie 12:00:59
 • Uprzejmie prosimy podmioty, które są chętne do współpracy o wypełnienie załącznika 1 oraz przesłanie w wersji elektronicznej na adres:
 • biuro15@iczmp.edu.pl (do wiadomości: badania.kliniczne@iczmp.edu.pl)

w terminie do 05.05.2023r.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Formularz zgłoszeniowy