Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Programy Infrastrukturalne:

Umowa na realizację w 2023 r. programu polityki zdrowotnej pn. Rządowy program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 2021-2023 w zakresie zadania dotyczącego utworzenia Centrów Zdrowia Prokreacyjnego

Tytuł  Projektu Umowa na udzielenie dotacji celowej Ministra Zdrowia na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Utrzymanie możliwości świadczenia usług oraz zapewnienie ustawowego bezpieczeństwa dla pacjentów Instytutu poprzez dostosowanie Instytutu do wymogów ochrony przeciwpożarowej”
Numer umowy DOI/INST/85112/6230/62/2023/1628
Data podpisania umowy 11.12.2023
Źródło finansowania budżet państwa/ wkład własny Beneficjenta (PO)
Nazwa programu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. poz. 1579)
Termin realizacji 11.12.2023 – 30.11.2024
Całkowita wartość Umowy 22 780 000,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków dotacji celowej Ministra Zdrowia 22 579 536,00 zł
Cel projektu Celem zadania inwestycyjnego jest doprowadzenie dwóch podstawowych obiektów szpitalnych Instytutu CZMP: Szpitala Położniczo-Ginekologicznego oraz Szpitala Pediatrycznego do minimalnych wymogów PPOŻ, aby nie doszło do wyłączenia ich z użytkowania, co skutkować może natychmiastowym i długotrwałym zaprzestaniem świadczenia usług medycznych dla pacjentów. Istotnym elementem jest również poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie obiektów Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi do wymogów ochrony przeciwpożarowej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:
  • Wykonanie Systemu sygnalizacji pożaru (panele wyniesione systemu ppoż, czujki dymowe sygnalizacji pożaru, czujki temperaturowe sygnalizacji pożaru, okablowanie), systemu DSO
i Oświetlenia awaryjnego w budynkach A i B wraz z częściową odbudową sufitów w miejscach gdzie prace instalacyjne będą realizowane – w tym zakup ww. sprzętu,
  • Kompleksowe wykonanie w zakresie instalacji przeciwpożarowych. dla klatek schodowych w budynku A i B– wymiana klap dymowych p.pożarowych z siłownikami, system ewakuacji, System sygnalizacji pożaru oraz systemu DSO i Oświetlenia awaryjnego.
  • Zakup specjalistycznego systemu sterującego windami i ich zjazdem do właściwego poziomu
w sytuacji uruchomienia systemu sygnalizacji pożarowej,
  • Wykonanie całodobowych pomieszczeń dozorowych w Bud A i B do których sprowadzone zostaną systemy wizualizacji SSP, celem uzyskania szybkiej i łatwej informacji o miejscu zagrożenia pożarem
i uruchomienia SSP,
  • Zakup krzeseł i materacy ewakuacyjnych typu evac chair,
  • Montaż drzwi dymoszczelnych w ciągach komunikacyjnych wraz z odbudową i modernizacją części korytarza, celem spełnienia wymogów PPOŻ,
  • Wydzielenie budynków na poziomie piwnic między budynkami A i B – grodzie w tunelach.
  • Oddzielnie pożarowe piwnic – strop między poziomami -1 / 0.
•          Aktualizacja scenariuszy pożarowych i instrukcji bezpieczeństwa pożarowego