Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” zatrudni Zastępcę Kierownika Projektu ds. Technicznych

w związku z realizacją projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi wraz z budową instalacji odnawialnych źródeł energii dofinansowanego w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Budownictwo energooszczędne, Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie nabór 1/2019 Więcej informacji o projekcie …

Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na stanowisko naukowe: adiunkta z jednoczesnym udzielaniem świadczeń medycznych Zakładzie Diagnostyki Obrazowej – dyscyplina naukowa – nauki medyczne.

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska  naukowego adiunkta z jednoczesnym udzielaniem świadczeń medycznych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej. Kandydat powinien posiadać stopień doktora nauk medycznych, doświadczenie w opracowaniu i analizie badań diagnostycznych i badań czynnościowych rezonansu magnetycznego, dorobek naukowy udokumentowany publikacjami oraz znajomość języka angielskiego. Układ wykazu publikacji (chronologicznie): Oferty należy składać pod adresem: Instytut „Centrum Zdrowia …

Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na stanowisko naukowe: adiunkta z jednoczesnym udzielaniem świadczeń medycznych w Kliniki Ortopedii i Traumatologii – dyscyplina naukowa – nauki medyczne.

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska naukowego adiunkta z jednoczesnym udzielaniem świadczeń medycznych w Kliniki Ortopedii i Traumatologii. Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora, tytuł lekarza, specjalizację zgodną ze specjalizacją kliniki, dorobek naukowy udokumentowany publikacjami oraz znajomość języka angielskiego. Układ wykazu publikacji (chronologicznie): Oferty należy składać pod adresem: Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” 93-338 Łódź ul. …

Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na stanowisko naukowe: asystenta w Klinice Kardiologii i Wad Wrodzonych Dorosłych – dyscyplina naukowa – nauki medyczne.

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska  naukowego asystenta w Kliniki Kardiologii i Wad Wrodzonych Dorosłych w niepełnym wymiarze etatu. Kandydat powinien posiadać tytuł magistra nauk przyrodniczych, dorobek w postaci dokonanych zgłoszeń wynalazków do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej lub WIPO, udokumentowane doświadczenie w zakresie przeprowadzania i analizy badań naukowych oraz znajomość języka angielskiego. Oferty należy składać pod …

Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na stanowisko naukowe: adiunkta z jednoczesnym udzielaniem świadczeń medycznych w Kliniki Położnictwa i Ginekologii – dyscyplina naukowa – nauki medyczne.

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska  naukowego adiunkta z jednoczesnym udzielaniem świadczeń medycznych w Kliniki Położnictwa i Ginekologii. Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora, tytuł lekarza, specjalizację zgodną ze specjalizacją kliniki, dorobek naukowy udokumentowany publikacjami oraz znajomość języka angielskiego. Układ wykazu publikacji (chronologicznie): Oferty należy składać pod adresem: Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” 93-338 Łódź ul. …

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni Inspektora w Dziale Współpracy Naukowej i Badawczej

I. Opis stanowiska Do podstawowych obowiązków inspektora należy: II. Wymagania niezbędne III. Wymagane dokumenty i oświadczenia . Cv i list motywacyjny; 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. „Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest Instytut …

Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na stanowisko naukowe: profesora instytutu w Klinice Endokrynologii i Chorób Metabolicznych

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska naukowego profesora instytutu w Klinice Endokrynologii i Chorób Metabolicznych. Kandydat powinien posiadać tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, tytuł lekarza, specjalizację zgodną ze specyfiką kliniki, znajomość języka angielskiego. W związku z jednoczesnym pełnieniem funkcji naukowej w ramach instytutu badawczego konieczne jest oprócz ww. wymogów posiadanie przez kandydata  dorobku …

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” zatrudni lekarza pełniącego funkcję badacza radiologa do projektu „COVID FAST: Ocena zmian w miąższu płucnym występujących u pacjentów po przebytej infekcji COVID-19 i ich wpływ na krążenie płucne – badanie przy użyciu autorskiego, hybrydowego protokołu opartego o RM, USG i algorytmy sztucznej inteligencji”

Nr wniosku o dofinansowanie INFOSTRATEG-I/0054/2021, dofinansowanie na prace B+R, będące pomocą publiczną. Planowane zatrudnienie dla 1 osoby na okres: 01.02.2024 – 30.11.2024 na umowę o pracę na ½ etatu: Zakres obowiązków: Wymagania: Oferujemy: Wymagane dokumenty i oświadczenia: Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy: Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.