Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Staże Podyplomowe

Staże Podyplomowe Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”, jako jednostka wieloprofilowa zapewnia lekarzom stażystom realizację programu stażu podyplomowego w dziedzinach: – pediatria,  w tym neonatologia, – położnictwo,– ginekologia,– anestezjologia,– intensywna terapia  W Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” odbywa corocznie staż podyplomowy około 120 lekarzy. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem stażu podyplomowego sprawuje dr hab. Dariusz Trzmielak – Zastępca …

Specjalizacje

Instytut posiada akredytację w zakresie szkoleń specjalizacyjnych oraz staży kierunkowych do specjalizacji w 35 dziedzinach medycznych. Wykaz miejsc akredytacyjnych: Załączniki # Plik Data Publikacji Typ Rozmiar 1 Zgłoszenie na staże/kursy dla pracowników ICZMP 10.11.2021 doc 42.0 KB 2 Wniosek o odbywanie staży kierunkowych w ICZMP 10.11.2021 doc 43.0 KB 3 Harmonogram szkoleń dla położnictwa i …

Praktyki

Praktyki Regulaminrealizacji studenckich praktyk zawodowychw Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” § 1. 1. Studencka praktyka zawodowa, zwana dalej praktyką, jest realizowana na podstawie Porozumienia w sprawie studenckich praktyk zawodowych zawartego pomiędzy Instytutem „Centrum Zdrowia Matki Polki”, a podmiotem prowadzącym kształcenie lub osobą indywidualnie skierowaną. Wzór Porozumienia w sprawie studenckich praktyk zawodowych stanowi załącznik nr 1 …