Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Rada Naukowa

Instytut CZMP od 29 marca 1999 r. jest uprawniony do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie medycyna (obecnie w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne). Od 27 maja 2002 r. jest również uprawniony do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie medycyna (obecnie w …

Badania Kliniczne

BADANIA KLINICZNE Wysoko wykfalifikowana kadra, na bieżąco szkoląca się w obszarach swoich specjalności i realizowania prac naukowo-badawczych, w tym badań klinicznych, gwarantuje pomyślną współpracę i realizację prac.Instytut dysponuje pełnym zapleczem medycznym i diagnostycznym. Przy Instytucie działa niezależna Komisja Bioetyczna opiniująca projekty planowanych badań, a nasi badacze i personel medyczny, mając na celu dobro pacjenta, zawsze …

Staże Podyplomowe

Staże Podyplomowe Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”, jako jednostka wieloprofilowa zapewnia lekarzom stażystom realizację programu stażu podyplomowego w dziedzinach: – Choroby wewnętrzne, – Pediatria,  – Medycyna rodzinna,– Intensywna terapia  W Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” odbywa corocznie staż podyplomowy około 120 lekarzy. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem stażu podyplomowego sprawuje dr hab. Dariusz Trzmielak – Zastępca …

Specjalizacje

Instytut posiada akredytację w zakresie szkoleń specjalizacyjnych oraz staży kierunkowych do specjalizacji w 35 dziedzinach medycznych. Wykaz miejsc akredytacyjnych: Załączniki # Plik Data Publikacji Typ Rozmiar 1 Zgłoszenie na staże/kursy dla pracowników ICZMP 10.11.2021 doc 2 Wniosek o odbywanie staży kierunkowych w ICZMP 2024 06.02.2024 pdf 3 Harmonogram szkolenia rezydentow Położnicto i Ginekologia 2024 28.03.2024 …

Praktyki

Praktyki Regulaminrealizacji studenckich praktyk zawodowychw Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” § 1. 1. Studencka praktyka zawodowa, zwana dalej praktyką, jest realizowana na podstawie Porozumienia w sprawie studenckich praktyk zawodowych zawartego pomiędzy Instytutem „Centrum Zdrowia Matki Polki”, a podmiotem prowadzącym kształcenie lub osobą indywidualnie skierowaną. Wzór Porozumienia w sprawie studenckich praktyk zawodowych stanowi załącznik nr 1 …