Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Umowa na przyznanie w 2022 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zakupu inwestycyjnego

Nazwa Projektu „Umowa na przyznanie w 2022 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zakupu inwestycyjnego” Numer umowy DOI/FPC/COVID-19/62/2022/238 Źródło finansowania Ministerstwo Zdrowia Nazwa Programu FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 Termin realizacji 11.05.2022 – 31.12.2022 Całkowita wartość Umowy 680 000,00 Cel projektu Zakup sprzętu i aparatury medycznej

„Rozwój terenów zielonych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi pod kątem wykorzystania jako miejsce do aktywności fizycznej pacjentów Instytutu oraz okolicznej społeczności”

Tytuł Projektu „Rozwój terenów zielonych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi pod kątem wykorzystania jako miejsce do aktywności fizycznej pacjentów Instytutu oraz okolicznej społeczności” Numer umowy o dofinansowanie POIS.02.05.00-00-0003/21-00 Źródło finansowania Fundusz Spójności Program Operacyjny/Działanie/Poddziałanie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, oś priorytetowa II Termin realizacji 03.06.2022 – 29.12.2023 …

„Umowa na przyznanie w 2022 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zakupu inwestycyjnego”

Nazwa Projektu „Umowa na przyznanie w 2022 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zakupu inwestycyjnego” Numer umowy DOI/FPC/COVID-19/DOI/FPC/COVID-19/62/2022/15 Źródło finansowania Ministerstwo Zdrowia Nazwa Programu FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 Termin realizacji 07.02.2022 – 31.12.2022 Całkowita wartość umowy 153 000,00 PLN Cel projektu Zakup sprzętu i aparatury medycznej

„Zabezpieczenie oddziałów całodobowych oraz spełnienie minimalnych wymogów p.poż. w budynkach A i B”

Tytuł Projektu Zabezpieczenie oddziałów całodobowych oraz spełnienie minimalnych wymogów p.poż. w budynkach A i B” Numer umowy o dofinansowanie DOI/INST/85112/6230/62/147 Źródło finansowania budżet państwa/ wkład własny Beneficjenta Program Operacyjny/Działanie/Poddziałanie Dotacja celowa Termin realizacji 07.05.2021 – 31.12.2022 Całkowita wartość Projektu 1 990 000,04 PLN (w tym dofinansowanie z budżetu państwa:1 980 448,00 PLN) Cel projektu Głównym …

Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych Nadzorowanych przez Ministra Zdrowia

Tytuł Projektu „Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych Nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” Numer umowy o dofinansowanie POPC.02.01.00-00-0092/18-00 Źródło finansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny/Działanie/Poddziałanie Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020Działanie nr 2.1„Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Termin realizacji 03.12.2018 – 30.09.2022 Całkowita wartość Projektu 177 933 158,90 …

Projekt „MDB- Medical Data Bank”

Projekt „MDB- Medical Data Bank” ma na celu ułatwić dostęp, poprawić jakość danych (przed udostępnieniem dane zostaną zdigitalizowane, zanonimizowane, pogrupowane, uporządkowane, opisane metadanymi), zasilić bazę danych informacji sektora publicznego oraz umożliwić zainteresowanym, ponowne wykorzystanie komplementarnych zasobów nauki. Cyfrowa technologia kształtuje na nowo standardy pracy specjalistów. Dzięki projektowi możliwe będzie udostępnienie ich do analiz biometrycznych, pracy …