Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Poprawa jakości specjalistycznych usług medycznych opieki nad pacjentem onkologicznym poprzez modernizację Kliniki Onkologii wraz z utworzeniem pierwszego w Polsce Centrum Onkologii Kobiet Ciężarnych

  Tytuł Projektu „Poprawa jakości specjalistycznych usług medycznych opieki nad pacjentem onkologicznym poprzez modernizację Kliniki Onkologii wraz z utworzeniem pierwszego w Polsce Centrum Onkologii Kobiet Ciężarnych” Numer umowy o dofinansowanie POIS.11.03.00-00-0085/22-00/62/2023/381 Źródło finansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny/Działanie/Poddziałanie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś …

Umowa na realizację programu polityki zdrowotnej pn. Rządowy program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 2021-2023 w zakresie zadania dotyczącego utworzenia Centrów Zdrowia Prokreacyjnego

Nazwa Projektu „Umowa na realizację programu polityki zdrowotnej pn. Rządowy program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 2021-2023 w zakresie zadania dotyczącego utworzenia Centrów Zdrowia Prokreacyjnego” Numer umowy 17/6/2022/62/951 Źródło finansowania budżet państwa/ wkład własny Beneficjenta Nazwa Programu Rządowy program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 2021-2023 Termin realizacji 30.11.2022 – …

Umowa o finansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców

Nazwa Projektu „Umowa o finansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców” Numer umowy 05/110006/68BB/2022 Źródło finansowania Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 Nazwa Programu Środki na podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców Termin realizacji 15.06.2022 – 31.12.2022 Całkowita wartość Umowy 600 000,00 PLN Cel projektu Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w …

Umowa na udzielenie w 2022 r. dotacji celowej na zakupy inwestycyjne

Nazwa Projektu „Umowa na udzielenie w 2022 r. dotacji celowej na zakupy inwestycyjne” Numer umowy DOI/INST/85112/6230/62/2022/907 Źródło finansowania budżet państwa/ wkład własny Beneficjenta Nazwa Programu dotacja celowa Termin realizacji 14.11.2022 – 31.12.2022 Całkowita wartość Umowy 579 999,00 PLN (w tym dofinansowanie z budżetu państwa:557 815,00 PLN) Cel projektu Zakup aparatury/sprzętu medycznego

Umowa na przyznanie w 2022 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zakupu inwestycyjnego

Nazwa Projektu „Umowa na przyznanie w 2022 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zakupu inwestycyjnego” Numer umowy DOI/FPC/COVID-19/62/2022/238 Źródło finansowania Ministerstwo Zdrowia Nazwa Programu FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 Termin realizacji 11.05.2022 – 31.12.2022 Całkowita wartość Umowy 680 000,00 Cel projektu Zakup sprzętu i aparatury medycznej

„Modernizacja sali zabiegowej w budynku B Instytutu „CZMP” w Łodzi”

Tytuł Projektu „Modernizacja sali zabiegowej w budynku B Instytutu „CZMP” w Łodzi” Numer umowy o dofinansowanie DOI/INST/85112/6230/62/493 Źródło finansowania Budżet państwa Program Operacyjny/Działanie/Poddziałanie Dotacja celowa Termin realizacji 21.10.2020 – 31.12.2020 Całkowita wartość Projektu 1 244 397,40 PLN (w tym dofinansowanie z budżetu państwa:1 194 240,00 PLN) Cel projektu Modernizacja oraz dostosowanie istniejącej sali zabiegowej endoskopowej znajdującej się …

„Rozwój terenów zielonych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi pod kątem wykorzystania jako miejsce do aktywności fizycznej pacjentów Instytutu oraz okolicznej społeczności”

Tytuł Projektu „Rozwój terenów zielonych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi pod kątem wykorzystania jako miejsce do aktywności fizycznej pacjentów Instytutu oraz okolicznej społeczności” Numer umowy o dofinansowanie POIS.02.05.00-00-0003/21-00 Źródło finansowania Fundusz Spójności Program Operacyjny/Działanie/Poddziałanie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, oś priorytetowa II Termin realizacji 03.06.2022 – 29.12.2023 …

„Umowa na przyznanie w 2022 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zakupu inwestycyjnego”

Nazwa Projektu „Umowa na przyznanie w 2022 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zakupu inwestycyjnego” Numer umowy DOI/FPC/COVID-19/DOI/FPC/COVID-19/62/2022/15 Źródło finansowania Ministerstwo Zdrowia Nazwa Programu FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 Termin realizacji 07.02.2022 – 31.12.2022 Całkowita wartość umowy 153 000,00 PLN Cel projektu Zakup sprzętu i aparatury medycznej

„Zabezpieczenie oddziałów całodobowych oraz spełnienie minimalnych wymogów p.poż. w budynkach A i B”

Tytuł Projektu Zabezpieczenie oddziałów całodobowych oraz spełnienie minimalnych wymogów p.poż. w budynkach A i B” Numer umowy o dofinansowanie DOI/INST/85112/6230/62/147 Źródło finansowania budżet państwa/ wkład własny Beneficjenta Program Operacyjny/Działanie/Poddziałanie Dotacja celowa Termin realizacji 07.05.2021 – 31.12.2022 Całkowita wartość Projektu 1 990 000,04 PLN (w tym dofinansowanie z budżetu państwa:1 980 448,00 PLN) Cel projektu Głównym …

„Modernizacja energetyczna budynków A, B, C2, C4 Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi”

Tytuł Projektu „Modernizacja energetyczna budynków A, B, C2, C4 Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi” Numer umowy o dofinansowanie POIS.01.03.01-00-0070-17-02 Źródło finansowania Fundusz Spójności / wkład własny Beneficjenta Program Operacyjny/Działanie/Poddziałanie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkachPoddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Termin realizacji 31.01.2018 – …