Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Umowa na realizację w 2023 r. programu polityki zdrowotnej pn. Rządowy program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 2021-2023 w zakresie zadania dotyczącego utworzenia Centrów Zdrowia Prokreacyjnego

Tytuł  Projektu Umowa na udzielenie dotacji celowej Ministra Zdrowia na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Utrzymanie możliwości świadczenia usług oraz zapewnienie ustawowego bezpieczeństwa dla pacjentów Instytutu poprzez dostosowanie Instytutu do wymogów ochrony przeciwpożarowej” Numer umowy DOI/INST/85112/6230/62/2023/1628 Data podpisania umowy 11.12.2023 Źródło finansowania budżet państwa/ wkład własny Beneficjenta (PO) Nazwa programu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 …

Umowa o dodatkowe finansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 działań w  celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców

Tytuł Projektu Umowa o dodatkowe finansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 działań w  celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców Numer umowy 05/110006/108DI/2023 Data podpisania umowy 26.09.2023 Źródło finansowania Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 Nazwa programu Środki na podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców Termin realizacji 26.09.2023 – 24.11.2023 Całkowita wartość Umowy 600 000,00 PLN …

Poprawa efektywności energetycznej budynków Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi wraz z budową instalacji odnawialnych źródeł energii

Tytuł Projektu Poprawa efektywności energetycznej budynków Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi wraz z budową instalacji odnawialnych źródeł energii Numer umowy 1470/2023/Wn05/OA-tr-ku/D Data podpisania umowy 04.09.2023 Źródło finansowania Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Termin realizacji 04.09.2023 – 30.06.2025 Całkowita wartość Umowy 47 689 437 PLN (w tym dofinansowanie z Narodowego …

Umowa na realizację w 2023 r. programu polityki zdrowotnej pn. Rządowy program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 2021-2023 w zakresie zadania dotyczącego utworzenia Centrów Zdrowia Prokreacyjnego

Tytuł Projektu „Umowa na realizację w 2023 r. programu polityki zdrowotnej pn. Rządowy program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 2021-2023 w zakresie zadania dotyczącego utworzenia Centrów Zdrowia Prokreacyjnego” Numer umowy 17/19/2023/62/1183 Data podpisania umowy 11.10.2023 Źródło finansowania budżet państwa/ wkład własny Beneficjenta Nazwa programu Rządowy program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce …

Umowa na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji programu inwestycyjnego „Utworzenie kompleksu Intensywnej Terapii w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi”

Tytuł Projektu Umowa na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji programu inwestycyjnego „Utworzenie kompleksu Intensywnej Terapii w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi” Numer umowy DOI/FM/SIS/3/62/1140/2023 Data podpisania umowy 28.09.2023 Źródło finansowania państwowe fundusze celowe/ wkład własny Beneficjenta Nazwa Funduszu Fundusz Medyczny Termin realizacji 28.09.2023 – 31.12.2027 Całkowita wartość Umowy 265 007 500 PLN …

Umowa na udzielenie w 2023 r. dotacji celowej na zakupy inwestycyjne

Tytuł Projektu „Umowa na udzielenie w 2023 r. dotacji celowej na zakupy inwestycyjne” Numer umowy DOI/INST/85112/6230/62/990 Data podpisania umowy 31.08.2023 Źródło finansowania budżet państwa/ wkład własny Beneficjenta Nazwa programu dotacja docelowa Termin realizacji 31.08.2023 – 31.12.2023 Całkowita wartość Umowy 6 200 000,00 PLN (w tym dotacja celowa z budżetu państwa:6 145 440,00 PLN) Cel projektu Zakup aparatury/sprzętu …

Poprawa jakości specjalistycznych usług medycznych opieki nad pacjentem onkologicznym poprzez modernizację Kliniki Onkologii wraz z utworzeniem pierwszego w Polsce Centrum Onkologii Kobiet Ciężarnych

  Tytuł Projektu „Poprawa jakości specjalistycznych usług medycznych opieki nad pacjentem onkologicznym poprzez modernizację Kliniki Onkologii wraz z utworzeniem pierwszego w Polsce Centrum Onkologii Kobiet Ciężarnych” Numer umowy o dofinansowanie POIS.11.03.00-00-0085/22-00/62/2023/381 Źródło finansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny/Działanie/Poddziałanie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś …

Umowa na realizację programu polityki zdrowotnej pn. Rządowy program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 2021-2023 w zakresie zadania dotyczącego utworzenia Centrów Zdrowia Prokreacyjnego

Nazwa Projektu „Umowa na realizację programu polityki zdrowotnej pn. Rządowy program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 2021-2023 w zakresie zadania dotyczącego utworzenia Centrów Zdrowia Prokreacyjnego” Numer umowy 17/6/2022/62/951 Źródło finansowania budżet państwa/ wkład własny Beneficjenta Nazwa Programu Rządowy program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 2021-2023 Termin realizacji 30.11.2022 – …

Umowa o finansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców

Nazwa Projektu „Umowa o finansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców” Numer umowy 05/110006/68BB/2022 Źródło finansowania Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 Nazwa Programu Środki na podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców Termin realizacji 15.06.2022 – 31.12.2022 Całkowita wartość Umowy 600 000,00 PLN Cel projektu Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w …

Umowa na udzielenie w 2022 r. dotacji celowej na zakupy inwestycyjne

Nazwa Projektu „Umowa na udzielenie w 2022 r. dotacji celowej na zakupy inwestycyjne” Numer umowy DOI/INST/85112/6230/62/2022/907 Źródło finansowania budżet państwa/ wkład własny Beneficjenta Nazwa Programu dotacja celowa Termin realizacji 14.11.2022 – 31.12.2022 Całkowita wartość Umowy 579 999,00 PLN (w tym dofinansowanie z budżetu państwa:557 815,00 PLN) Cel projektu Zakup aparatury/sprzętu medycznego