Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi ogłasza otwarty nabór partnera do Konsorcjum tworzonego w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dotyczącego eksperymentu badawczego z dziedziny ginekologii, a w obszarze zdrowia reprodukcyjnego.

Otwarty Nabór Partnera Konsorcjum na podstawie zapisów pkt. 2.5.2. Regulaminu konkursu ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych na niekomercyjne badania kliniczne i eksperymenty badawcze – konkurs numer: ABM/2024/1. Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi ogłasza otwarty nabór partnera do Konsorcjum tworzonego w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dotyczącego eksperymentu badawczego z dziedziny ginekologii, a …

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2024 Usługa wykonania Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania Przebudowa powierzchni na potrzeby utworzenia Ośrodka ECMO wraz z kompleksem Intensywnej Terapii, przebudową pracowni Diagnostyki Obrazowej, Stacji Dializ, Kliniki Otolaryngologii, Okulistyki oraz powierzchni obsługi pacjenta wraz z dostosowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego opracowanego dla zadania Budowa Bloku Operacyjnego Pediatrycznego wraz z Centralną Sterylizatornią w celu stworzenia spójnej koncepcji inwestycji pn. „Utworzenie kompleksu Intensywnej Terapii w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi”, finansowanego ze środków dotacji celowej Ministra Zdrowia

NAZWY I KODY WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV): 71320000-7   Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 71220000-6   Usługi projektowania architektonicznego 71221000-3   Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 71223000-7   Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych 71244000-0   Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów   ZAMAWIAJĄCY Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź Internet: www.iczmp.edu.pl  e-mail: fundusze@iczmp.edu.pl   Nr …

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/2023 – Wykonanie oraz dostawa 14 szt. pulpitów informacyjno-edukacyjnych o tematyce przyrodniczej, poszerzającej wiedzę o faunie i florze (tablica wraz ze stelażem mocującym) w ramach projektu „Rozwój terenów zielonych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi pod kątem wykorzystania jako miejsce do aktywności fizycznej pacjentów Instytutu oraz okolicznej społeczności” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

ZAMAWIAJĄCY Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź Internet: www.iczmp.edu.pl e-mail: fundusze@iczmp.edu.pl Nr telefonu: (0 42) 271-17-33 W związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129) niniejsze zapytanie nie podlega przepisom tej ustawy. Wartość …

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/2023 – Dostawa i montaż elementów ścieżki sensorycznej w ramach projektu Rozwój terenów zielonych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi pod kątem wykorzystania jako miejsce do aktywności fizycznej pacjentów Instytutu oraz okolicznej społeczności dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

ZAMAWIAJĄCYInstytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodziul. Rzgowska 281/289, 93-338 ŁódźInternet: www.iczmp.edu.ple-mail: fundusze@iczmp.edu.plNr telefonu: (0 42) 271-17-33 W związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129) niniejsze zapytanie nie podlega przepisom tej ustawy. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza 130 …

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi audytu informatycznego w ramach działań Zamawiającego mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców

ZAMAWIAJĄCY Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź Internet: www.iczmp.edu.pl,  e – mail: informatyka@iczmp.edu.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Celem audytu jest wykazanie przez świadczeniodawcę podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego po zrealizowaniu czynności, zgodnie z zarządzeniem Nr 68/2022/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w odniesieniu do stanu na dzień przeprowadzenia badania poziomu dojrzałości cyberbezpieczeństwa …

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” zaprasza do składania ofert na dostarczenie licencji FortiCare Premium and FortiGuard Enterprise ATP Bundle Contract dla urządzenia Fortinet FortiMail 400F oraz Academic Vmware vSphere 8 Standard

ZAMAWIAJĄCY Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź Internet: www.iczmp.edu.pl,  e – mail: informatyka@iczmp.edu.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest dostarczenie licencji:   FortiCare Premium and FortiGuard Enterprise ATP Bundle Contract Specyfikacja: FortiCare Premium FortiGuard Enterprise ATP Bundle Contract Licencja na okres 36 miesięcy Academic VMware vSphere 8 Standard Specyfikacja: …

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” zaprasza do składania ofert na dostarczenie urządzeń Fortinet FortiMail 400F oraz Serwer Aplikacyjny

ZAMAWIAJĄCY Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź Internet: www.iczmp.edu.pl,  e – mail: informatyka@iczmp.edu.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest dostarczenie sprzętu:   Fortinet FortiMail 400F Specyfikacja urządzenia: Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 4  Wysokość produktu: 416 mm  Szerokość produktu: 440 mm  Głębokość produktu: 438 mm  Waga produktu: 11 kg  …

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” zaprasza do składania ofert na zaprojektowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z wymaganiami ujętymi w: PN-ISO/IEC 27002:2014, PN-ISO/IEC 27005:2014, PN-ISO/IEC 24762:2010 oraz ustawy o KSC

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” zaprasza do składania ofert na zaprojektowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z wymaganiami ujętymi w: PN-ISO/IEC 27002:2014, PN-ISO/IEC 27005:2014, PN-ISO/IEC 24762:2010 oraz ustawy o KSC ZAMAWIAJĄCY Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź Internet: www.iczmp.edu.pl,  e – mail: informatyka@iczmp.edu.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego …

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” zaprasza do składania ofert na konsorcjanta do Konkursu na niekomercyjne badania kliniczne lub eksperymenty badawcze – badania typu head to head – edycja II ABM/2023/1

Nabór konsorcjantów do konkursu Agencji Badań Klinicznych – ABM/2023/1. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki ogłasza nabór Konsorcjantów do projektu „Ocena bezpieczeństwa i skuteczności ludzkiej immunoglobuliny w prewencji/leczeniu alloimunologicznej małopłytkowości płodu/noworodka spowodowanej przez przeciwciała anty-HPA1a-badanie kliniczne 2 fazy SEIPT FNAIT” w ramach konkursu Agencji Badań Medycznych na niekomercyjne badania kliniczne lub eksperymenty badawcze -badania typu head …