Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Umowa na przyznanie w 2022 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zakupu inwestycyjnego

Nazwa Projektu „Umowa na przyznanie w 2022 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zakupu inwestycyjnego” Numer umowy DOI/FPC/COVID-19/62/2022/238 Źródło finansowania Ministerstwo Zdrowia Nazwa Programu FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 Termin realizacji 11.05.2022 – 31.12.2022 Całkowita wartość Umowy 680 000,00 Cel projektu Zakup sprzętu i aparatury medycznej

„Modernizacja sali zabiegowej w budynku B Instytutu „CZMP” w Łodzi”

Tytuł Projektu „Modernizacja sali zabiegowej w budynku B Instytutu „CZMP” w Łodzi” Numer umowy o dofinansowanie DOI/INST/85112/6230/62/493 Źródło finansowania Budżet państwa Program Operacyjny/Działanie/Poddziałanie Dotacja celowa Termin realizacji 21.10.2020 – 31.12.2020 Całkowita wartość Projektu 1 244 397,40 PLN (w tym dofinansowanie z budżetu państwa:1 194 240,00 PLN) Cel projektu Modernizacja oraz dostosowanie istniejącej sali zabiegowej endoskopowej znajdującej się …

„Rozwój terenów zielonych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi pod kątem wykorzystania jako miejsce do aktywności fizycznej pacjentów Instytutu oraz okolicznej społeczności”

Tytuł Projektu „Rozwój terenów zielonych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi pod kątem wykorzystania jako miejsce do aktywności fizycznej pacjentów Instytutu oraz okolicznej społeczności” Numer umowy o dofinansowanie POIS.02.05.00-00-0003/21-00 Źródło finansowania Fundusz Spójności Program Operacyjny/Działanie/Poddziałanie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, oś priorytetowa II Termin realizacji 03.06.2022 – 29.12.2023 …

„Umowa na przyznanie w 2022 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zakupu inwestycyjnego”

Nazwa Projektu „Umowa na przyznanie w 2022 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zakupu inwestycyjnego” Numer umowy DOI/FPC/COVID-19/DOI/FPC/COVID-19/62/2022/15 Źródło finansowania Ministerstwo Zdrowia Nazwa Programu FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 Termin realizacji 07.02.2022 – 31.12.2022 Całkowita wartość umowy 153 000,00 PLN Cel projektu Zakup sprzętu i aparatury medycznej

„Zabezpieczenie oddziałów całodobowych oraz spełnienie minimalnych wymogów p.poż. w budynkach A i B”

Tytuł Projektu Zabezpieczenie oddziałów całodobowych oraz spełnienie minimalnych wymogów p.poż. w budynkach A i B” Numer umowy o dofinansowanie DOI/INST/85112/6230/62/147 Źródło finansowania budżet państwa/ wkład własny Beneficjenta Program Operacyjny/Działanie/Poddziałanie Dotacja celowa Termin realizacji 07.05.2021 – 31.12.2022 Całkowita wartość Projektu 1 990 000,04 PLN (w tym dofinansowanie z budżetu państwa:1 980 448,00 PLN) Cel projektu Głównym …

„Modernizacja energetyczna budynków A, B, C2, C4 Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi”

Tytuł Projektu „Modernizacja energetyczna budynków A, B, C2, C4 Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi” Numer umowy o dofinansowanie POIS.01.03.01-00-0070-17-02 Źródło finansowania Fundusz Spójności / wkład własny Beneficjenta Program Operacyjny/Działanie/Poddziałanie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkachPoddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Termin realizacji 31.01.2018 – …

Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych Nadzorowanych przez Ministra Zdrowia

Tytuł Projektu „Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych Nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” Numer umowy o dofinansowanie POPC.02.01.00-00-0092/18-00 Źródło finansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny/Działanie/Poddziałanie Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020Działanie nr 2.1„Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Termin realizacji 03.12.2018 – 30.09.2022 Całkowita wartość Projektu 177 933 158,90 …

„Modernizacja i doposażenie Kliniki Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii – Bloku Porodowego w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi”

Tytuł Projektu „Modernizacja i doposażenie Kliniki Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii – Bloku Porodowego w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi” Numer umowy o dofinansowanie POIS.09.02.00-00-0174/19-00/62/2019/834 Źródło finansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/budżet państwa/wkład własny Beneficjenta Program Operacyjny/Działanie/Poddziałanie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczychOś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia …

Utworzenie Pediatrycznego Centrum Urazowego oraz rozbudowa i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi wraz z przebudową lądowiska dla śmigłowców i zakupem sprzętu medycznego na potrzeby oddziału.

Tytuł Projektu „Utworzenie Pediatrycznego Centrum Urazowego oraz rozbudowa i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi wraz z przebudową lądowiska dla śmigłowców i zakupem sprzętu medycznego na potrzeby oddziału”. Numer umowy o dofinansowanie POIS.09.01.00-00-0117/16-00/62/2017/647 Źródło finansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i dotacja celowa Program Operacyjny/Działanie/Poddziałanie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 …

„Kompleksowa opieka perinatalna nad kobietą ciężarną, płodem i noworodkiem w Instytucie „CZMP” w Łodzi”

Tytuł Projektu „Kompleksowa opieka perinatalna nad kobietą ciężarną, płodem i noworodkiem w Instytucie „CZMP” w Łodzi” Numer umowy o dofinansowanie POIS.09.02.00-00-0172/19-00/62/2019/729 Źródło finansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 85%dotacja celowa z budżetu państwa: 15% Program Operacyjny/Działanie/Poddziałanie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych Termin realizacji 09.09.2019 – 31.12.2021 Całkowita wartość Projektu 31 …